Ar Lietuvos pramonė pasiruošusi pramonė 4.0 iššūkiams?

Svarbiausios | 2018-04-16

2017 m. spalio mėn. Ekonomikos ir verslo fakultete startavo LMT finansuojamas Mokslininkų grupių projektas „Lietuvos pramonės įmonių taupumo ir judrumo gebėjimų vystymas“. Pagrindinis šio projekto probleminis klausimas susijęs su gamybos įmonių transformacija į „taupias“ ir „judrias“ įmones „Pramonės 4.0“ tendencijų kontekste. Keliamas tikslas atskleisti dominuojančius gamybos įmonių taupumo ir judrumo gebėjimų vystymo būdus bei juos įgalinančias socio-materialias procesų inovacijas.

2018 m. projekte numatoma atlikti Lietuvos gamybos organizacijų apklausą (N= 500), kuri derinama su „Europos gamybos įmonių tyrimu“ (angl. European Manufacturing Survey), kuriame dalyvauja 15 ES šalių. Apklausos koordinatorius: Fraunhofer ISI, Vokietija). Šio tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos gamybos įmonių organizacinių ir technologinių inovacijų taikymą bei pasirengimą konkuruoti „Pramonės 4.0“ kontekste. 2019 m. bus vykdomi interviu su pažengusiomis „taupumo“, „judrumo“, „skaitmenizacijos“ gebėjimuose Lietuvos gamybos įmonėmis, kurio tikslas – nustatyti kokia seka Lietuvos pramonės įmonės įgyvendina Lean praktikas, vykdo skaitmeninę transformaciją.

Projekto trukmė: 2017-2019 m.

Projekto vadovas: doc. Dr. Mantas Vilkas

Daugiau apie projektą

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku