Pradedamas projektas, skirtas skaitmeninių ir žaliųjų inovacijų vystymui sveikatos rinkoje Europoje

Svarbiausios | 2023-11-22

Europos Komisija šiemet atrinko tik 7 % teiktų inovacijų aljansų paraiškų, kurių tikslas yra stiprinti Europos pajėgumus, skatinant inovacijas, bendradarbiaujant ir skleidžiant žinias tarp aukštojo mokslo bei platesnės socialinės ir ekonominės aplinkos, įskaitant mokslinius tyrimus. Mokslo ir verslo aljansai – tai tarptautiniai, struktūrizuoti ir rezultatais grindžiami projektai, kuriuose partneriai bendradarbiauja siekdami skatinti inovacijas, naujus gebėjimus, iniciatyvumą ir verslumą.

KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas tapo vieno iš tokių projektų „Universitetų ir įmonių aljansas skaitmeninių ir žaliųjų inovacijų vystymui sveikatos rinkoje” partneriu Lietuvoje. Šiuo projektu siekiama paspartinti sveikatos inovacijų rinkos perėjimą link skaitmenizavimo ir tvarumo.

„Health2Innovation“ jungia aukštojo mokslo institucijas, inkubatorius, profesinio mokymo organizacijas, MVĮ ir sveikatos technologijų ekspertus iš Švedijos, Vokietijos, Portugalijos, Ispanijos, Prancūzijos, Airijos, Graikijos, Kipro, Lietuvos, Lenkijos, Liuksemburgo ir Rumunijos. Konsorciumas 3 metų laikotarpyje atliks mokslinius tyrimus Europoje, tuo remiantis bus sukurtas skaitmeninis mokymosi centras (angl. digital learning hub) ir mobili aplikacija, kurioje esami ir būsimi antrepreneriai galės rasti interaktyvią mokymo programą, galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su kitais kolegomis, mentoriais, partneriais ir ekspertais įvairiose srityse (tokiose kaip antreprenerystė, lyderystė, atsparumas, skaitmeninis marketingas, skaitmeninė sveikata, didieji duomenys, virtuali realybė, dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas, žiedinė ekonomika, daiktų internetas ir kt.).

Health2Innovation projekto dalyviai

Projekto tikslinė grupė – gyvybės mokslų, medicinos, verslo, inžinierijos ir IT srities studentai ir absolventai. Kiekvienoje šalyje mažiausiai 20 dalyvių turės galimybę ne tik dalyvauti mokymuose, bet ir išvykti į inovacijų vystymo stovyklas (angl. bootcamps) ir stažuotes Medicon slėnių Danijoje ir Švedijoje bei Šiaurės Prancūzijoje esančio sveikatos klasterio įmonėse.

2023 m. spalio 18-19 d. projekto partneriai susitiko University Beira Interior, Portugalijoje ir aptarė 3 metų veiklas. Projekto vadovė Lietuvoje – prof. dr. Aušra Rūtelionė.

Sekite projekto eigą ir naujienas socialiniuose tinkluose:

LinkedIn

Facebook

 

 

 

Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išreikštos nuomonės ir nuomonės yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos Komisijos nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą teikianti institucija negali būti už juos atsakinga.