Kontaktai

Ekonomikos ir verslo fakulteto kontaktai

Gedimino g. 50, Kaunas
II rūmai
el. p. evf@ktu.lt

 

Dekanatas

Doc. dr. Kęstutis Duoba

Dekanas

el. p. kestutis.duoba@ktu.lt

Doc. dr. Kristina Kundelienė

Studijų prodekanė

tel. +370 647 74 089
el. p. kristina.kundeliene@ktu.lt

Doc. dr. Rimantė Hopenienė

Administravimo vadovė

el. p. rimante.hopeniene@ktu.lt

Doc. dr. Meda Andrijauskienė

Mokslo prodekanė

tel. +370 647 74 098
el. p. meda.andrijauskiene@ktu.lt

Rita Virgailienė

Dekano referentė

tel. +370 373 00 550
el. p. rita.virgailiene@ktu.lt

 

Struktūra

Studijų centras

Studijų prodekanė

Doc. dr. Kristina Kundelienė

Studijų prodekanė

tel. +370 647 74 089
el. p. kristina.kundeliene@ktu.lt

Studijų programų vadovai

Doc. dr. Rasa Lalienė

Vadybos ir žmonių išteklių vadybos krypčių studijų programų vadovė

el. p. rasa.laliene@ktu.lt

Doc. dr. Rasa Norvaišienė

Finansų krypties studijų programų vadovė

el. p. rasa.norvaisiene@ktu.lt

Prof. dr. Vaida Pilinkienė

Ekonomikos krypties studijų programos vadovė

el. p. vaida.pilinkiene@ktu.lt

Prof. dr. Žaneta Gravelines

Rinkodaros ir verslo krypčių studijų programų vadovė

el. p. zaneta.piligrimiene@ktu.lt

Studijų programų administratorės

Gražina Anckaitienė

Studijų programų administratorė

tel. +370 (37) 300 570
el. p. grazina.anckaitiene@ktu.lt

Raimonda Pauraitė

Studijų programų administratorė

tel. +370 (37) 300 576
el. p. raimonda.pauraite@ktu.lt

Studijų programų administratorė

Asta Uldinskienė

Studijų programų administratorė

el. p. asta.uldinskiene@ktu.lt

Studijų aptarnavimo administratorės

Daiva Balčiūnienė

Bakalauro nuolatinių studijų programos: Ekonomika, Apskaita. Magistrantūros studijų programos: Apskaita ir Auditas, Ekonomika, Įmonių valdymas, Inovacijų valdymas ir antreprenerystė, Tarptautinis verslas, Verslo ekonomika, Žmonių išteklių vadyba.

tel. +370 (37) 300 583
el. p. daiva.balciuniene@ktu.lt

Sonata Gedmintienė

Bakalauro nuolatinių studijų programos: Finansai, Marketingas, Verslas ir antreprenerystė. Magistrantūros studijų programos: Finansai, Marketingo valdymas.

tel. +370 (37) 300 572
el. p. sonata.gedmintiene@ktu.lt

Tarptautinių ryšių koordinatorės

Ieva Likadzijauskė

Bakalauro nuolatinių studijų programos: Industrinių technologijų vadyba (EN); Verslo skaitmenizavimo vadyba (EN). Magistrantūros studijų programos: Apskaita ir auditas (EN), Tarptautinis verslas (EN); GTIME

tel. +370 619 62 640
el. p. ieva.likadzijauske@ktu.lt

Mokslas

Mokslo prodekanė

Doc. dr. Meda Andrijauskienė

Mokslo prodekanė

tel. +370 647 74 098
el. p. meda.andrijauskiene@ktu.lt

Mokslo grupių tyrėjai

Prof. dr. Daiva Dumčiuvienė

Tvarios ekonomikos mokslo grupės pagrindinė tyrėja

el. p. daiva.dumciuviene@ktu.lt

Prof. dr. Lina Dagilienė

Skaitmenizavimo mokslo grupės pagrindinė tyrėja

el. p. lina.dagiliene@ktu.lt

Prof. dr. Asta Savanevičienė

Tvaraus valdymo mokslo grupės pagrindinė tyrėja

el. p. asta.savaneviciene@ktu.lt

Prof. dr. Monika Petraitė

Inovacijų ir antreprenerystės mokslo grupės pagrindinė tyrėja

el. p. monika.petraite@ktu.lt

Koordinatorės

Dr. Inga Kartanaitė

Mokslo koordinatorė

el. p. inga.kartanaite@ktu.lt

Dr. Rima Kontautienė

Mokslo koordinatorė

el. p. rima.kontautiene@ktu.lt

Administracija

Doc. dr. Rimantė Hopenienė

Administravimo vadovė

el. p. rimante.hopeniene@ktu.lt

Nijolė Tindžiulytė

Dekanato administratorė

el. p. nijole.tindziulyte@ktu.lt

Gaiva Vilkevičienė

Finansų koordinatorė

el. p. gaiva.vilkeviciene@ktu.lt

Gabija Lapinskaitė

Rinkodaros koordinatorė

el. p. gabija.lapinskaite@ktu.lt

Akademinis centras

Dr. Daiva Tereščenko

Akademinio centro vadovė

el. p. daiva.terescenko@ktu.lt

Koordinatorės

Aušra Simanavičienė

Koordinatorė

el. p. ausra.simanaviciene@ktu.lt

Rasa Rauktienė

Tarptautinių ryšių koordinatorius

el. p. rasa.rauktiene@ktu.lt

Akademinės padėjėjos

Nijolė Tindžiulytė

Akademinė padėjėja

el. p. nijole.tindziulyte@ktu.lt

Dalė Bartkienė

Akademinė padėjėja

el. p. dale.bartkiene@ktu.lt

Verslo skaitmeninių transformacijų tyrimų centras

Prof. dr. Asta Pundzienė

Verslo skaitmeninių transformacijų tyrimų centro vadovė

el. p. asta.pundziene@ktu.lt

Ekonomikos ir verslo fakulteto tarybos nariai

Vidiniai ir išoriniai nariai:

 • Prof. dr. Rytis Krušinskas (pirmininkas)
 • Prof. dr. Živilė Stankevičiūtė (sekretorė)
 • Prof. dr. Jūratė Banytė
 • Prof. dr. Lina Dagilienė
 • Prof. dr. Žaneta Gravelines
 • Prof. dr. Monika Petraitė
 • Prof. dr. Vaida Pilinkienė
 • Prof. dr. Mantas Vilkas
 • Dr. Jurgita Radzevičė
 • Mindaugas Bičkauskas
 • Dr. Aida Zigmantavičienė

Studentų atstovybės deleguoti nariai (2024-2025 m.):

 • Paulina Simonavičiūtė
 • Rūta Margelevičiūtė
 • Simona Ivanauskaitė

Dekanas, Fakulteto tarybos narys pagal pareigas:

 • Doc. dr. Kęstutis Duoba