Kankina abejonės ką studijuoti? Prieš Tave 5 specialistai. Juos pristato #KTUEVF studijų prodekanė Jurgita Stravinskienė. Kuris iš jų esi Tu?

Sekite mus Facebook bei Instagram

 

Ką kalba studentai?

 

Vizitas Jūsų mokykloje

Norite sužinoti daugiau apie ekonomikos, marketingo, finansų ar verslo studijas? Tai padaryti galite savo mokykloje!

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto komanda pasiruošusi 9-12 klasių moksleivius supažindinti su bakalauro studijų programomis. Užsiėmimai vyksta 1 pamoką. Galime paruošti individualius pristatymus apie programas, stojimo sąlygas bei svarbiausius abiturientams iškylančius klausimus.

Taip pat siūlome įdomias ekspertų paskaitas įvairiomis tematikomis:

 • Aš – ateities talentas darbo rinkoje
 • Kaip parduoti ledus eskimams? „Google“, „Facebook“
 • Investavimo pamoka „Tapk Wall Street‘o vilku“
 • Juodai baltas marketingas: spalvas renkiesi Tu!
 • Kaip veikia verslo įmonė? Išbandyk pats!
 • Pinigų apskaitos gudrybės
 • Derybų menas
 • Komandos formavimas: nuo AŠ iki MES
 • Asmeninių finansų valdymas
 • Koks ryšys tarp verslumo ir socialinės žiniasklaidos?

Šiuo metu kviečiame registruotis į virtualius susitikimus, per virtualių susirinkumų platformas (Zoom, MS Teams ir t.t.).

Daugiau informacijos: evelina.mackeviciute@ktu.lt

 

Moksleivių verslumo skatinimo konkursas MEKA

 

Studentų atsiliepimai apie dėstytojus

 

D.U.K.

Lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos, istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso. Konkursinis balas, stojant į EVF programas, skaičiuojamas taip: 0,4 matematika + 0,2 lietuvių k. + 0,2 istorija (geografija arba informatika) + 0,2 anglų kalba.

Bakalauro studijų programos Per pirmą etapą
Balai
Minimalūs
Valst. Programos pavadinimas VF    
kodas
6121JX030 Ekonomika 5,47
6121LX020 Verslas ir antreprenerystė 6,93
6121LX022 Finansai 6,91
6121LX024 Marketingas 7,04

 

Magistrantūros studijų programos Minimalus konkursinis balas į valstybinę vietą
Ekonomika 5,62
Apskaita ir auditas 5,71
Finansai 6,35
Marketingo valdymas 6,76
Inovacijų valdymas ir antreprenerystė 6,32
Tarptautinis verslas 5,44
Žmonių išteklių vadyba 6,47

Visose programose yra lygiavertiška konkurencija stojant, o pabaigus bet kurią fakultete vykdomą studijų programą tapsite paklausiu rinkoje darbuotoju.

Kiekvienais metais įstojimo tikimybė yra skirtinga. Norint studijuoti universitete, turi būti tenkinamos trys sąlygos:

 1. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4;
 2. Penkių, geriausiai įvertintų  iš 7 privalomų, dalykų metinių įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7;
 3. Išlaikyti trijų dalykų valstybiniai egzaminai.

Matematiką mokysitės pirmaisiais studijų metais. Ekonomikos studijų programoje taip pat mokysitės: analizuoti ir suprasti kaip makro reiškinys paveikia kitą reiškinį, išmoksite analizuoti verslo ir rinkos duomenų „masyvus“ ir argumentuoti analitines įžvalgas (pvz., kaip COVID 19 pandemijos poveikis įmonės žaliavų kainoms). Studijuodami Finansus sužinosite apie įmonės finansų planavimą, biudžeto sudarymą, išmoksite parinkti ir argumentuoti strategiškai svarbius investavimo klausimus.

Universitete dėstytojų komanda jums suteiks srities pagrindų ir gerokai gilesnių, specializuotų žinių. Pavyzdžiui, pirmame kurse studijuosite Mikroekonomiką, o štai trečiame kurse jau gilinsitės į mokestinių sistemų ypatumus. Kiekvienas modulis turi savo mokymosi medžiagą, pateiktą Moodle (on-line mokymosi platforma), reikalingą sėkmingai išlaikyti egzaminus. Jei susidursite su mokymosi sunkumais pirmame kurse yra siūlomos tutorių nemokamos konsultacijos (matematika, informatika ir kt.). Anglų kalbos žinias siūloma stiprinti intensyviame nemokamame anglų kalbos kurse. Visi šie mokymai studentams yra parengti ir prieinami elektronine forma Moodle.

Taip, įmanoma. Daugelis bakalauro studijų studentų jau nuo III kurso dirba ir studijuoja, bei sėkmingai derina darbą su studijomis. Kita vertus, pasirinkus studijas universitete, jos turėtų būti prioritetas. Magistrantūros studijos yra visiškai priderintos prie dirbančiųjų, kadangi jų užsiėmimai vyksta darbo dienų vakarais nuo 17:30 val.

Ne, norint studijuoti šią programą specialių informacinių technologijų žinių nereikia. Visos šios žinios jums bus suteiktos studijų metu.

Ekonomikos studijų absolventai turi labai dideles įsidarbinimo galimybes, nes ekonomistai yra reikalingi tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuje. Ekonomistų poreikis nuolat auga, kadangi šios srities specialistai turi plačiai pritaikomas žinias  (pvz., žino ir moka, kaip vertinti investicinius verslo planus, kaip apskaičiuoti įmonių̨ veiklos rodiklius ir juos įvertinti, geba numatyti verslo plėtros galimybes tarptautinėse rinkose ir kt.).

Modulis yra užskaitomas, jei išklausyto modulio turinys atitinka ne mažiau kaip 2/3 antrosios programos modulio turinį.

Jei valstybinės vietos studentas keičia programą į kitą, esančią toje pačioje studijų krypčių grupėje (pvz., iš Žmonių išteklių vadybos į Marketingą), tuomet valstybinės vietos studentas moka tik už skirtuminius modulius. Jei keičia į kitoje krypčių grupėje esančią programą, tuomet valstybinė vieta (krepšelis) prarandama ir už studijas reikia mokėti. Mokamos vietos studentas, pakeitęs programą, moka už studijas pagal sudarytą studijų planą semestre. Studijų krypčių grupes rasite 2 priede čia.

Pabaigus 1 semestrą ir sėkmingai išlaikius visų dalykų egzaminus, galima keisti studijų programą. Krepšelis išlaikomas jei kita programa yra toje pačioje krypčių grupėje (pvz., finansai ir verslas). Jei keičiama programa yra kitoje krypčių grupėje, krepšelis prarandamas (pvz., ekonomika ir finansai). Studijų krypčių grupes rasite 2 priede čia.

Geriausius studijų rezultatus turintys studentas toje programoje tame kurse. Apie tokią galimybę studentas informuojamas, net jei jis nesikreipia į studijų centrą.

Rask studijas