Darbus pradėjo naujai išrinktas KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas ir jo komanda

Svarbiausios | 2024-03-01

Vasario 21 d. KTU Senatas, atsižvelgdamas į rektoriaus teikimą ir fakulteto tarybos nuomonę, patvirtino Ekonomikos ir verslo fakulteto dekaną nuo 2024 kovo 1 d. iki 2029 vasario 28 d. Fakulteto dekano kadencijai paskirtas doc. dr. Kęstutis Duoba.

Fakulteto studijų prodekanės pareigose dirbs doc. dr. Kristina Kundelienė, mokslo prodekanės pareigas eis doc. dr. Meda Andrijauskienė.

Dekanas ir jo komanda, kurios vizija orientuota į bendruomenę, laisvę ir pagarbą žmogiškosioms vertybėms, yra pasirengę vesti fakultetą naujovių ir teigiamo poveikio visuomenei ateities link.

Kęstutis Duoba

Dekano teigimu, svarbu sutelkti akademinę bendruomenę tarpdisciplininiams tyrimams, ugdyti būsimus ekonomikos ir vadybos lyderius bei skatinti bendradarbiavimą su pažangia regiono verslo ir valstybės politikos bendruomene. Siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, išskiriamos keturios prioritetinės veiklos sritys: bendruomeniškumo, tarptautiškumo, tyrimų ir studijų vystymas.

„Sėkminga pastarųjų metų veikla ne tik sudaro sąlygas, bet ir įpareigoja ateinantį laikotarpį tęsti Fakultete pradėtas“, – K. Duoba pabrėžia veiklos tęstinumo svarbą.

Kristina Kundelienė

 

Prie komandos prisijungusi studijų prodekanė doc. dr. Kristina Kundelienė savo veikloje prioritetu išskiria fakulteto studijų kokybės gerinimą, inovacijas, studentų patirties tobulinimą.

Ji teigia, kad svarbu rasti pusiausvyrą tarp naujovių integravimo ir tradicinių vertybių išlaikymo, užtikrinant, kad universitetas būtų vieta, kurioje skatinama mokymosi aistra, kūrybiškumas ir vykdomos moksliniais tyrimais grįstos studijos. Studijų prodekanės nuomone, svarbu palaikyti atvirą dialogą su visais universiteto nariais, siekiant skatinti bendruomeniškumą ir įvairovę, kurie yra būtini kuriant inovatyvų ir įtraukų akademinį pasaulį.

Tam pritaria ir mokslo prodekanė doc. dr. Meda Andrijauskienė, kad siekiant didesnio proveržio tyrimų vystyme, reikės sumanios bendrakūros su verslo partneriais, viešojo sektoriaus institucijomis bei užsienio aukštosiomis mokyklomis. „Esu atvira konstruktyviam dialogui su visomis suinteresuotosiomis šalimis, todėl tikiu, jog laikui bėgant bus išvystyta dar ne viena nauja iniciatyva“, – teigia mokslo prodekanė.

Meda Andrijauskienė

Pasak mokslo prodekanės, pagrindinis dėmesys bus skiriamas atvirojo mokslo propagavimui ir jo poveikiui tiek akademinei bendruomenei, tiek plačiajai visuomenei. Medos Andrijauskienės tikslas kadencijos metu sustiprinti EVF mokslininkų matomumą žiniasklaidoje, teikti administracinę bei bendražmogišką pagalbą kiekviename mokslininko karjeros etape – nuo pradedančiųjų iki pripažintų lyderių mokslo kryptyje.

Atsinaujinusi dekano komanda darbą pradės nuo kovo 1 d.