IŠŠŪKIO PROJEKTAS – HANDS ON

Apie projektą HO

Tematikos HO

 

Projekto aprašymas

„Iššūkio projektas“/ „Hands-on“ (toliau – Projektas) yra pasirenkamasis modulis, skirtas antrų metų KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto magistrantams bei kitiems suinteresuotiesiems (kitų KTU fakultetų studentams, ECIU tinklo studentams, verslo atstovams), ketinantiems gilinti socialinio ekonominio vertinimo, strateginio valdymo, organizacijos dizaino, projektų valdymo, pokyčių valdymo ir investicijų vertinimo kompetencijas.

Projekto apimtis – 15 ECTS kreditų.

Projekto rezultatas – konsultacinis projektas, parengtas realiam, organizacijos suformuluotam iššūkiui išspręsti. Verslo lyderiai (KTU alumnai) tampa mentoriais ir teikia grįžtamąjį ryšį studentams. Šį Projektą pasirinkę studentai turi galimybę testuoti nestandartinius OUT OF THE BOX strateginius sprendinius realioje situacijoje, įgyja patirties dirbdami tarpdisciplininėse TOP vadovų komandose (simuliacija), ugdo asmeninę lyderystę bei stiprina profesinį portfelį.

 

Tematikos

 

Dalyviai

Kodėl organizacijoms verta dalyvauti „Iššūkio projekte“?

 • Galimybė testuoti ir adaptuoti naujas mokslo žinias bei praktikas organizacijai aktualioje situacijoje;
 • Inovatyvaus verslo įvaizdžio stiprinimas;
 • Profesionalų ir lyderių ugdymas bei pritraukimas į organizaciją;
 • Ilgalaikių vertingų santykių su KTU kūrimas;
 • Išsamių rekomendacijų strateginiu ir taktiniu lygmeniu gavimas;
 • Pasitelkiama studentų ir KTU dėstytojų patirtis rengiant rekomendacijas pagal pateiktą iššūkį.

 

Ko tikimės iš organizacijos?

 • Trys įmonės atstovo (-ų) vizitai į KTU EVF: (1) iššūkio pristatymas; (2) dalyvavimas tarpiniame Projekto svarstyme; (3) dalyvavimas galutiniame Projekto pristatyme-gynime;
 • Magistrantų vizitas į įmonę (esant galimybei);
 • Informacijos bei duomenų, susijusių su organizacijos pateiktu iššūkiu, suteikimas studentų grupei ir modulio dėstytojams;
 • Asmens, periodiškai komunikuojančio su Projekto koordinatoriumi, paskyrimas;
 • Bendradarbiavimo ir konfidencialumo sutarčių pasirašymas.

Kas yra „Iššūkio projektas“ / „Hands-on“?

 • 15 ECTS kreditų modulis (lietuvių kalba), skirtas antrų metų KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto magistrantams bei kitiems suinteresuotiesiems (kitų KTU fakultetų studentams, ECIU tinklo studentams, verslo atstovams);
 • Projekto tikslas – ugdyti studentų gebėjimą identifikuoti, analizuoti, testuoti ir vystyti netradicinius strateginių situacijų sprendinius, pasitelkiant naujas (originalias) mokslo žinias ir tarptautines praktikas, tarpdisciplininę skirtingų verslo funkcijų prieigą ir sisteminį mąstymą;
 • Tai 10-ies savaičių studentų darbas tarpdisciplininėje komandoje. Galutinis Projekto rezultatas – konsultacinis projektas organizacijai pagal jos pateiktą realiai egzistuojantį iššūkį.

 

Kada vyksta „Iššūkio projektas“?

 • Projektas yra pasirenkamasis modulis. Siekiant kokybiško verslumo kompetencijos ugdymo, Projektą numatoma įgyvendinti 3-iame semestre, kai studentai išklauso studijų krypties modulius 1 ir 2 semestruose.

 

Kodėl verta rinktis „Iššūkio projektą“?

 • Galimybė testuoti nestandartinius OUT OF THE BOX strateginius sprendinius realioje situacijoje;
 • Darbo tarpdisciplininėje TOP vadovų komandoje simuliacija ir patirtis;
 • Asmeninės lyderystės ugdymas ir profesionalo profilio stiprinimas;
 • Verslo lyderių (alumnų) grįžtamasis ryšys, mentorystė ir tinklaveikla.

 

Kokios kompetencijos ugdomos?

 • Socialinis ekonominis vertinimas;
 • Strateginis valdymas;
 • Organizacijos dizainas;
 • Projektų valdymas;
 • Pokyčių valdymas;
 • Investicijų vertinimas.

 

Kas dalyvauja „Iššūkio projekte“?

 • Verslo įmonės ir organizacijos;
 • Studentai;
 • Dėstytojai / tutoriai (tyrėjai);
 • Mentoriai.

 

Kokios „Iššūkio projekto“ veiklos?

 • 3 verslo ir mokslo lyderių „Inspire & ignite“ paskaitos;
 • 5 mikromodulių kursai;
 • 8 konsultacijų sesijos;
 • 2 projektų pristatymai (tarpinis ir galutinis).

 

Kaip vyksta studentų atranka?

Projekto dalyvių (studentų) atranka vykdoma pirmųjų mokslo metų pavasario semestre – kovo 10–20 d. Atrankos sąlygose įvardintos krypties kvotos, organizacijų  pavadinimai ir jų siūlomi iššūkiai, atitinkantys vieną iš šešių Projekto tematikų. Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) studentas gali pasirinkti tik jo studijų kryptį atitinkančią tematiką ir į ją kandidatuoti. Studentų atrankos kriterijus yra pirmo semestro studijų aritmetinis vidurkis. Kiekvienos studijų programos studentų skaičius yra kvotuojamas.
Pasibaigus atrankai Projekto komandos sudaromos atsitiktine tvarka. Jei susidaro nepilna studentų komanda, Projekto nariai priskiriami kitai suformuotai komandai. Šie žingsniai atliekami prieš prasidedant Projekto modulio studijoms. Prasidėjus studijoms, organizacija tampa komandų, pasirinkusių jos teiktas tematikas, mentoriumi. Po atrankos studentai nebegali atsisakyti dalyvauti Projekte.

Kodėl dėstytojams / tutoriams verta dalyvauti „Iššūkio projekte“?

 • Didaktinės kompetencijos stiprinimas;
 • Asmeninės lyderystės ugdymas ir profesionalo profilio stiprinimas;
 • Pasidalinimas turima ir įgijimas naujos praktinės verslo patirties;
 • Galimybė perduoti sukauptas žinias, jas testuojant realiomis sąlygomis.
 

Bendradarbiavimas

Norite bendradarbiauti? Užpildykite šią anketą:

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 

Kontaktai

Doc. dr. Neringa Gerulaitienė

„Iššūkio projekto“ vadovė