Veikdami technologinio profilio universitete, turime galimybę prisidėti ir padėti regiono verslui ir pramonei sėkmingai įveikti neišvengiamus ekonominės ir socialinės sistemos pokyčius. Šios priežasties vedinas fakultetas strategijos esmine ašimi pasirenka pokyčių lyderystę. „Savo veikloje esame drąsūs ieškoti, keisti ir kurti bei vadovaujamės akademiškumo, atvirumo, tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos principais.“

Dekanė prof. dr. Edita Gimžauskienė

E. Gimžauskienė (116)_700x700

Vizija

Tarptautiniu ir šalies mastu pripažintas, į tarpdisciplininius ekonomikos, verslo bei vadybos tyrimus ir studijas orientuotas kompetencijos centras, reikšmingai prisidedantis prie šalies ir regiono ekonomikos bei visuomenės tvaraus vystymosi.

Misija

Reikšmingai prisidėti prie tvaraus šalies socialinio ir ekonominio vystymosi:
Ugdant ateities lyderius bei ekonomikos, verslo ir vadybos profesionalus;
Kuriant ir skleidžiant mokslo žinias, inovacijas bei gerąją patirtį;
Sprendžiant verslui ir visuomenei iškylančius iššūkius.

Strateginis tikslas

Tapti tarptautiniu mastu pripažintu aukštos reputacijos ekonomikos, verslo ir vadybos kompetencijos centru, kuriančiu aukštą pridėtinę vertę suinteresuotosioms šalims: studentams, dėstytojams, šalies ir užsienio partneriams, bei prisidedančiu sprendžiant tvaraus šalies ir regionų ūkio bei visuomenės vystymosi iššūkius.

KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas – tai vienas didžiausių ekonomikos, verslo ir vadybos specialistų rengimo centrų, atpažįstamas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Esame jaunatviška, energinga ir kūrybinga bendruomenė, vienijanti ambicingus studentus, inovatyvių tyrėjų komandą, dėstytojus – savo srities ekspertus, dinamiškus verslo atstovus, atsakingus socialinius partnerius.

Fakultetas pretenduoja gauti aukščiausio lygio pasaulio verslo mokyklų tinklo (AACSB) akreditaciją, liudijančią tarptautinį verslo ir visuomenės pripažinimą.

Tarptautinis pripažinimas:
2013 m. sėkmingai pradėjo veikti ACCA (angl. Association of Chartered Accountants) egzaminavimo centras.

2015 m. fakultete atidaryta pirmoji Baltijos šalyse „Bloomberg finansų rinkų laboratorija“.

2015 m. Tarptautiniame verslo mokyklų ir universitetų reitinge „Eduniversal“ KTU EVF pelnė tris iš penkių palmių šakelių ir atsidūrė tarp stipriausių 700 verslo mokyklų pasaulyje.

2015 m. KTU EVF tapo AACSB International (Advance Collegiate Schools of Business) nare.

2018 m. Magistrantūros programos „Marketingo valdymo“ studentai tampa CIM (The Chartered Institute of Marketing) nariais.

2020 m. KTU EVF, įvykdęs pagrindinius finansų rinkų giganto „Bloomberg L.P.“ keliamus reikalavimus, buvo pakviestas prisijungti prie tarptautinio aukšto lygio universitetus vienijančius „Bloomberg L.P.“ įkurto tinklo – ELP (angl. Experiential Learning Partner).

Tapkite aktyviu KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto bendruomenės nariu, pirmieji gaukite svarbiausias naujienas bei fakulteto pasiūlymus, kurie yra naudingi Jūsų asmeniniam tobulėjimui bei verslo plėtrai.

Prisijungę prie EVF Alumni tinklo, galėsite įsitraukti į Jus dominančias veiklas:

  • Prisijunkite prie KTU GUIDed programos ir bendradarbiaudami su studentais tapkite jų mentoriais.
  • Dalinkitės sukauptomis žiniomis bei patirtimi studijų proceso metu. Galbūt norite įsitraukti į paskaitų dėstymą ar siūlyti realaus verslo atvejo analizes studentų darbams? Praktikų, besidalinančių savo patirtimi bei įžvalgomis paskaitos nuolat pritraukia gausias studentų auditorijas, studentų įtraukimas į verslo projektus teikia abipusę naudą – tiek studentams, tiek verslo atstovams;
  • Skirkite stipendijas talentingiems studentams ir padėkite jiems augti profesinėje srityje;
  • Apsilankykite ir pasinaudokite mokymų galimybe modernioje pirmojoje ir vienintelėje Baltijos šalyse bei Lenkijoje „Bloomberg“ finansų ir rinkų laboratorijoje;
  • Atvykite į atvirus renginius, seminarus bei paskaitas, kuriuos veda žymūs profesoriai bei verslo praktikai;
  • Sekite universiteto naujienas ir pirmieji gaukite pasiūlymus.
  • Dalyvaukite EVF Alumni ir KTU Alumni asociacijos renginiuose ir plėskite savo kontaktų ratą;

Tam, kad galėtume palaikyti ryšį, dalintis svarbia informacija, kviečiame Jus prisijungti prie EVF Alumni tinklo

Tapkite EVF FB draugu: prisijunkite prie grupės „Visų laikų KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Alumnai“

Norite įsilieti į viso universiteto gyvenimą? Tapkite oficialiu KTU Alumni asociacijos nariu.

Kviečiame tapti KTU Alumnų Ambasadoriumi!

Partneriai ir bendradarbiavimas

Narystės ir akreditacijos

 

D.U.K.

Lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos, istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso. Konkursinis balas, stojant į EVF programas, skaičiuojamas taip: 0,4 matematika + 0,2 lietuvių k. + 0,2 istorija (geografija arba informatika) + 0,2 anglų kalba.

Bakalauro studijų programos Per pirmą etapą
Balai
Minimalūs
Valst. Programos pavadinimas VF    
kodas
6121JX030 Ekonomika 5,47
6121LX020 Verslas ir antreprenerystė 6,93
6121LX022 Finansai 6,91
6121LX024 Marketingas 7,04

 

Magistrantūros studijų programos Minimalus konkursinis balas į valstybinę vietą
Ekonomika 5,62
Apskaita ir auditas 5,71
Finansai 6,35
Marketingo valdymas 6,76
Inovacijų valdymas ir antreprenerystė 6,32
Tarptautinis verslas 5,44
Žmonių išteklių vadyba 6,47

Visose programose yra lygiavertiška konkurencija stojant, o pabaigus bet kurią fakultete vykdomą studijų programą tapsite paklausiu rinkoje darbuotoju.

Kiekvienais metais įstojimo tikimybė yra skirtinga. Norint studijuoti universitete, turi būti tenkinamos trys sąlygos:

  1. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4;
  2. Penkių, geriausiai įvertintų  iš 7 privalomų, dalykų metinių įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7;
  3. Išlaikyti trijų dalykų valstybiniai egzaminai.

Matematiką mokysitės pirmaisiais studijų metais. Ekonomikos studijų programoje taip pat mokysitės: analizuoti ir suprasti kaip makro reiškinys paveikia kitą reiškinį, išmoksite analizuoti verslo ir rinkos duomenų „masyvus“ ir argumentuoti analitines įžvalgas (pvz., kaip COVID 19 pandemijos poveikis įmonės žaliavų kainoms). Studijuodami Finansus sužinosite apie įmonės finansų planavimą, biudžeto sudarymą, išmoksite parinkti ir argumentuoti strategiškai svarbius investavimo klausimus.

Universitete dėstytojų komanda jums suteiks srities pagrindų ir gerokai gilesnių, specializuotų žinių. Pavyzdžiui, pirmame kurse studijuosite Mikroekonomiką, o štai trečiame kurse jau gilinsitės į mokestinių sistemų ypatumus. Kiekvienas modulis turi savo mokymosi medžiagą, pateiktą Moodle (on-line mokymosi platforma), reikalingą sėkmingai išlaikyti egzaminus. Jei susidursite su mokymosi sunkumais pirmame kurse yra siūlomos tutorių nemokamos konsultacijos (matematika, informatika ir kt.). Anglų kalbos žinias siūloma stiprinti intensyviame nemokamame anglų kalbos kurse. Visi šie mokymai studentams yra parengti ir prieinami elektronine forma Moodle.

Taip, įmanoma. Daugelis bakalauro studijų studentų jau nuo III kurso dirba ir studijuoja, bei sėkmingai derina darbą su studijomis. Kita vertus, pasirinkus studijas universitete, jos turėtų būti prioritetas. Magistrantūros studijos yra visiškai priderintos prie dirbančiųjų, kadangi jų užsiėmimai vyksta darbo dienų vakarais nuo 17:30 val.

Ne, norint studijuoti šią programą specialių informacinių technologijų žinių nereikia. Visos šios žinios jums bus suteiktos studijų metu.

Ekonomikos studijų absolventai turi labai dideles įsidarbinimo galimybes, nes ekonomistai yra reikalingi tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuje. Ekonomistų poreikis nuolat auga, kadangi šios srities specialistai turi plačiai pritaikomas žinias  (pvz., žino ir moka, kaip vertinti investicinius verslo planus, kaip apskaičiuoti įmonių̨ veiklos rodiklius ir juos įvertinti, geba numatyti verslo plėtros galimybes tarptautinėse rinkose ir kt.).

Modulis yra užskaitomas, jei išklausyto modulio turinys atitinka ne mažiau kaip 2/3 antrosios programos modulio turinį.

Jei valstybinės vietos studentas keičia programą į kitą, esančią toje pačioje studijų krypčių grupėje (pvz., iš Žmonių išteklių vadybos į Marketingą), tuomet valstybinės vietos studentas moka tik už skirtuminius modulius. Jei keičia į kitoje krypčių grupėje esančią programą, tuomet valstybinė vieta (krepšelis) prarandama ir už studijas reikia mokėti. Mokamos vietos studentas, pakeitęs programą, moka už studijas pagal sudarytą studijų planą semestre. Studijų krypčių grupes rasite 2 priede čia.

Pabaigus 1 semestrą ir sėkmingai išlaikius visų dalykų egzaminus, galima keisti studijų programą. Krepšelis išlaikomas jei kita programa yra toje pačioje krypčių grupėje (pvz., finansai ir verslas). Jei keičiama programa yra kitoje krypčių grupėje, krepšelis prarandamas (pvz., ekonomika ir finansai). Studijų krypčių grupes rasite 2 priede čia.

Geriausius studijų rezultatus turintys studentas toje programoje tame kurse. Apie tokią galimybę studentas informuojamas, net jei jis nesikreipia į studijų centrą.