dekoratyvinis baneris

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Misija

Įgalinti būsimus lyderius ir profesionalus mąstyti verslumo dvasia, per verslo ir technologijų integravimą  į švietimą ir mokslinius tyrimus, kartu aktyviai prisidedant prie Baltijos šalių ekonominės pažangos per poveikį visuomenei.

Vizija

Tarptautinis kompetencijos centras, integruojantis verslą ir technologijas, skirtas skatinti visuomenės atsparumą ir inovacijas, kartu skatinant regioninę plėtrą.

Principai, kuriais vadovaujamės mūsų akademiniuose siekiuose, apima:

 1. Tarpdisciplininį požiūrį: integruojant technologijas, verslą ir kitas įvairias studijų sritis mūsų fakultete, bei užmezgant bendradarbiavimą su įvairių disciplinų mokslininkais, spręsti kompleksinius visuomenės iššūkius Baltijos regione.
 2. Talentų ugdymą: ugdome verslininkus ir profesionalus, pasirengusius skatinti teigiamus pokyčius Baltijos jūros regione.
 3. Pasaulinę perspektyvą: tarptautinei akademinei bendruomenei rezonuojančių tyrimų vykdymas,  bendradarbiavimo su pasauliniais partneriais ir mūsų institucijos internacionalizavimo skatinimas, siekiant geriau parengti studentus ir dėstytojus regionui.
 4. Tinklaveiką: įsitraukimas į rezultatyvų bendradarbiavimą su universiteto kolegomis ir tarptautinių tinklų mokslininkais. Švietimo programų kūrimas kartu su akademinių, profesinių ir socialinių partnerių indėliu.
 5. Į iššūkius orientuotas iniciatyvas: indėlis prie tvaraus ekonomikos ir visuomenės vystymosi vykdant mokslinius tyrimus, švietimą ir įtraukiančias veiklas.

 

Strateginės iniciatyvos (2023–2025 m.)

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto 4 strateginės iniciatyvos, atspindinčios ir remiančios fakulteto misiją ir veiklas vizijos link:

 • SI1: pažangiausių žinių kūrimo skatinimas verslo ir technologijų susiliejimui (2023–2025 m.).Strateginė iniciatyva prisideda prie tyrėjų kompetencijų ugdymo ir pažangiausių žinių kūrimo, siekiant regione išsiskirti žiniomis verslo ir technologijų sankirtoje.
 • SI2: verslo ir technologijų integravimas per visuomenės įtrauktį ir poveikį (2023–2025 m.). Strateginė iniciatyva prisideda prie mokslinių tyrimų aktualumo ir poveikio verslui ir visuomenei, integruodama verslo ir technologijų žinias bei perteikdama jas platesnei visuomenei, prisidedant prie Baltijos šalių ekonominės pažangos.
 • SI3: studentų verslumo mąstysenos ugdymas (2023–2025 m.). Strateginė iniciatyva, kuri plėtoja švietimo inovacijas, taip prisidėdama prie būsimų lyderių ir specialistų verslumo mąstysenos įgalinimo.
 • SI4: visuomenės atsparumo skatinimas ir teigiamų regioninių pokyčių skatinimas per mūsų absolventus (2024–2030 m.). Strateginė iniciatyva prisideda prie regiono visuomenės atsparumo skatinimo, suteikdama absolventams tarptautinės, tarpdisciplininės, verslumo, socialinės ir tinklaveikos patirties.

Esame drąsūs priimti inovacijas ir naujoves, todėl pirmieji Baltijos šalyse atidarėme „Bloomberg“ finansų rinkų laboratoriją, įgyvendiname studijų programas pagal tarptautinių profesinių akreditacijų standartus (ACCA, CIM, BMDA, CFA, EFMD, IPMA, SHRM ir kt.), siekiame verslo, vadybos ir ekonomikos krypčių tarptautinės akreditacijos AACSB, kurią turi mažiau nei 6 proc. geriausių pasaulio verslo mokyklų. Fakulteto mokslininkai yra užmezgę tvirtus ryšius su iškiliais tarptautiniais universitetais ir kolegomis iš viso pasaulio. Tarptautinėse konferencijose dalyvauja ir paskaitas studentams atvyksta skaityti profesoriai iš Yale, Stanford, MIT, Berkley, Bond, Queensland, Montpellier, St. Gallen, Tampere, Dortmund, Copenhagen Business School ir kitų universitetų.

Mūsų įsipareigojimas Baltijos šalims yra mūsų strateginės vizijos pagrindas. Aktyviai prisidedame prie regiono ekonominės pažangos per prasmingą visuomenės įtrauktį. KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas atlieka pagrindinį vaidmenį vystant Baltijos regioną per tris pagrindines veiklas:

 1. Regioninių iššūkių įveikimas: Baltijos šalys susiduria su įvairiais iššūkiais, įskaitant ekonominius svyravimus, geopolitinę įtampą, migraciją ir darbo rinkos dinamiką. Reaguodama į tai, mūsų fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su viešuoju ir privačiu sektoriais, kad spręstų šiuos iššūkius. Vykdome bendras iniciatyvas, siekdami nustatyti aktualius mokslinių tyrimų klausimus ir įtraukti suinteresuotąsias šalis į mokslinių tyrimų ir žinių perdavimo veiklą, skatindami regionų atsparumą ir pažangą.
 2. Partnerystė tvariam vystymuisi: suderinta su strateginiais programos  Horizon Europe (2025–2027 m.) tikslais, pirmenybę teikiant tvariam vystymuisi trijose svarbiausiose srityse: žaliasis kursas, skaitmeninės transformacijos ir atsparios, konkurencingos, įtraukios ir demokratinės Europos vystymas. Išnaudodami Baltijos šalių, kaip skaitmeninių pionierių, reputaciją, plėtojame partnerystes su įmonėmis ir viešojo sektoriaus institucijomis, tirdami tokias temas kaip skaitmeninė transformacija, DI programos, žiedinė ekonomika, HealthTech ekosistema ir energijos ekonomika. Šis bendradarbiavimas aktyviai prisideda prie nuolatinės regiono plėtros.
 3. Verslumo mąstysenos puoselėjimas: Baltijos šalys, kaip skaitmeninės transformacijos lyderės, reikalauja verslumo turinčios darbo jėgos. Siekdama patenkinti šį poreikį, kuriame švietimo inovacijas bendradarbiaudama su regioniniais partneriais, tokiais kaip Kaunas IN, Kaunas TechPark, Swedbank. Skatindami būsimų lyderių ir specialistų verslumą, įgaliname organizacijas kurti naujoves ir išlaikyti regiono konkurencinį pranašumą.

Prisijungę prie EVF Alumni tinklo, galėsite įsitraukti į Jus dominančias veiklas:

 • Prisijunkite prie KTU GUIDed programos ir bendradarbiaudami su studentais tapkite jų mentoriais.
 • Dalinkitės sukauptomis žiniomis bei patirtimi studijų proceso metu. Galbūt norite įsitraukti į paskaitų dėstymą ar siūlyti realaus verslo atvejo analizes studentų darbams? Praktikų, besidalinančių savo patirtimi bei įžvalgomis paskaitos nuolat pritraukia gausias studentų auditorijas, studentų įtraukimas į verslo projektus teikia abipusę naudą – tiek studentams, tiek verslo atstovams;
 • Skirkite stipendijas talentingiems studentams ir padėkite jiems augti profesinėje srityje;
 • Apsilankykite ir pasinaudokite mokymų galimybe modernioje pirmojoje ir vienintelėje Baltijos šalyse bei Lenkijoje „Bloomberg“ finansų ir rinkų laboratorijoje;
 • Atvykite į atvirus renginius, seminarus bei paskaitas, kuriuos veda žymūs profesoriai bei verslo praktikai;
 • Sekite universiteto naujienas ir pirmieji gaukite pasiūlymus.
 • Dalyvaukite EVF Alumni ir KTU Alumni asociacijos renginiuose ir plėskite savo kontaktų ratą.

KTU EVF verslui siūlomas platus paslaugų spektras.

Technologiniai pokyčiai yra ilgalaikis sisteminis procesas, kuris padarys didelę įtaką visai verslo valdymo praktikai ir ekonomikai, nepriklausomai nuo to, kuriame pramonės sektoriuje yra įsikūrusios įmonės bei kokiame instituciniame kontekste jos veikia. Mokslinis indėlis bei bendradarbiavimas su verslo ir viešo sektoriaus organizacijomis yra kritinis tiriant ir kuriant naujus verslo modelius ir darbo organizavimo formas, naujus įgūdžius ir naują veiklos valdymo, teisinę ir norminę bazę regioniniu, nacionaliniu ir ES lygiais. KTU EVF Business clinics idėja yra grindžiama:

 • poreikiu pasidalinti KTU Ekonomikos ir verslo fakultete kartu su partneriais kuriamomis žiniomis bei praktikomis, aktualių mokslo tyrimų rezultatais su verslo ir viešo sektoriaus organizacijoms;
 • poreikiu įtraukti originalias verslo praktikas į reguliarų studijų procesą;
 • strateginiu įsipareigojimu ugdyti pokyčių lyderystės, strateginio bei sisteminio mąstymo kompetencijas.

Kauno technologijos universitetas:

 • Vienas didžiausių technologijos universitetų Baltijos šalyse.
 • KTU, bendradarbiaudamas su 14 ECIU narių, plėtoja ECIU universitetą nuo 2016 m.
 • Bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijose studijuoja per 7400 studentų.
 • Beveik 1000 kvalifikuotų profesorių, kviestinių profesorių ir pramonės ekspertų.
 • Nuo 1922 metų universitetą baigė daugiau nei 157 000 absolventų.
 • Daugiau nei 500 sutarčių su verslo ir visuomeninėmis organizacijomis visame pasaulyje: NATO, BASF, ELSIS TS, Samsung, Bloomberg ir kt.
 • Jauno verslo skatinimas: atviros galimybės realizuoti idėją KTU startuolių erdvėje.

Ekonomikos ir verslo fakultetas:

 • Ekonomikos ir verslo mokykla, įkurta 1968 m., yra vienas didžiausių Kauno technologijos universiteto fakultetų Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
 • Bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijose studijuoja per 1000 studentų.
 • Beveik 100 kvalifikuotų profesorių, kviestinių profesorių ir pramonės ekspertų.
 • Nuo 2015 m. tikrasis EFMD Global Network tinklo narys.
 • Nuo 2016 m. AACSB International asociacijos narys.
 • Pirmą kartą Baltijos šalyse atidaryta „Bloomberg Financial Markets Lab“ (2015 m.) ir „Bloomberg Experiential Learning Partner“ (nuo 2020 m.).
 • 2023 m. atidarytas KTU M-lab tyrimų centras su Elgsenos tyrimų centru, kuriame biomedicinos inžinerija ir neuromokslai derinami su inovacijų valdymu ir rinkodara.
 • Suteikta 2023 m. AACSB nominacija „AACSB Innovation that inspire 2023″ už verslo mokyklos mokslo grupių kūrimą.
 • Studijų programas pripažįsta CFA, ACCA, SHRM, IPMA, CIM.
 

Reprezentaciniai video

Partneriai ir bendradarbiavimas

Narystės ir akreditacijos