Studijų programos

Tai mokslas ir begalinis tyrimas apie tai, kaip veikia mūsų pasaulis. Ieškome atsakymų, kaip visuomenės, vyriausybės ir verslai atlieka sprendimus, kaip efektyviausiai skirstyti ribotus išteklius ir iš to gauti daugiausiai naudos. Programa orientuota ne tik į žinias, tačiau ir į besikeičiantį ekonomikos pasaulį. Universitete bendrausime su jumis, kaip su jaunuoju profesionalu, kuris gali mąstyti kritiškai ir analitiškai, dirbti komandoje ir ieškoti naujų atsakymų į, atrodytų, amžinus klausimus. Galėsite rinktis vieną iš 18 krypčių kompetencijų blokų – taip specializuotis ir įgyti konkurencingų žinių, reikalingų darbo rinkoje.

Kam teks vadovauti rytoj – žmonėms ar robotams? Ateitis visai čia pat, kuomet siuntinius į namus pristatys dronai, pirkinių sąrašą sudarysime ne mes patys, bet išmanūs įrenginiai, o sprendimus namuose bei versle padės priimti dirbtinis intelektas. Jei jūsų vizija tokia, tuomet ši programa kaip tik jums. Virtuali realybė, dirbtinis intelektas, robotizavimas, daiktų internetas ar didieji duomenys iš esmės keičia verslo įmonių valdymą. Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingi specialistai, gerai išmanantys kaip veikia įmonė, bei kaip sėkmingai integruoti naujausias technologijas įmonės veiklos vystymui.

Globalus pasaulio verslas vienbalsiai pritaria – rinkodara yra vienas sunkiausiai dirbančių verslo raumenų, todėl jis turi būti pasiruošęs bet kam. Kaip išlaikyti konkurencinį pranašumą? Kas apskritai yra tas konkurencinis pranašumas? Ką iš tiesų reiškia vertė? Ko vartotojams reikia šiandien, o ko reikės rytoj? Mes ne tik ruošiame sisteminį požiūrį į rinkodarą turinčius srities žinovus, bet ir skatiname bendradarbiavimą su kitomis technologijų sritimis universitete, taip išplėsdami kompetencijas ir paruošdami jus įvairiems ateities iššūkiams. Rinkodaros specialistai savo rankose turi visas galias prekių ženklą pakelti į neregėtas populiarumo ir sėkmės aukštumas.

Tai studijos, kurios gali jus pasodinti į turtingiausio žmogaus pasaulyje kėdę. Nejuokaujame, tačiau pabrėžiame žodį „gali“. Šios studijos yra ne vien disciplina – tai yra pasirinkimas, atspindintis ambicingus jūsų tikslus. Šios programos studentai mokydamiesi kartu su žinomais verslininkais, kurie aktyviai dalyvaus jūsų studijose ir padės atrasti geriausią kelią jums. Pasirinkus vieną iš dviejų šioje programoje siūlomų specializacijų („Eksporto valdymas“ ar „Verslo strategija ir pardavimai“), tu studijuosi pagal naują ir inovatyvų Lietuvos universitetuose taikomą studijų modelį, orientuotą į studentų praktinių gebėjimų ugdymą tiesiogiai taikant įgyjamas teorines žinias.

Tai mokslas apie tai, kas varo mūsų pasaulį į priekį – pinigus. O finansų specialistai apie pinigus išmano viską. Šie žmonės nuo pat pamatų suvokia įmonių ar organizacijų finansinių išteklių perimetrą ir gali spręsti visus finansinių išteklių gavimo, panaudojimo, saugojimo ir valdymo klausimus. Studijų metu nuspręsite, kurios specializacijos keliu eisite: finansų technologijų ir analitikos specialistų, kurie diegia naujas technologijas finansų sektoriuje, kuria naujus finansinius produktus ir paslaugas, tiria globalius finansų sektoriaus procesus ir įvertina jų poveikį įmonių finansiniams rezultatams ar verslo įmonių finansų atliekančių ir įgyvendinančių įvairius finansinius įmonių valdymo sprendimus, formuojančių šiuolaikišką apskaitos politiką. Baigę studijas turėsite „Bloomberg Market Concepts“ (BMC) išmanųjį sertifikatą ir nepamainomą patirtį, dirbant su aukščiausio tarptautinio lygio duomenų platformomis.

 

D.U.K

Lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos, istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso. Konkursinis balas, stojant į EVF programas, skaičiuojamas taip: 0,4 matematika + 0,2 lietuvių k. + 0,2 istorija (geografija arba informatika) + 0,2 anglų kalba.

Kiekvienais metais įstojimo tikimybė yra skirtinga ir priklauso nuo kelių veiksnių:

  • Kiek skirta vietų studijų krypčių grupei; kiek yra norinčių ir kokie yra stojančiųjų konkursiniai balai bei nurodyti pasirinkimo prioritetai.
  • Valstybės finansuojamų vietų skaičius skiriamas konkrečiai studijų krypčių grupei visiems universitetams. Pavyzdžiui, Ekonomikos studijų kryptis patenka į Socialinių mokslų krypčių grupę, kurioje yra dar tokios kryptys, kaip: Psichologija, Komunikacija, Politikos mosklai, Žurnalistika ir kitos kryptys (viso 11). 2022 m. šiai grupei buvo skirta 1519 valstybinių vietų. Tokia kryptis, kaip Finansai, yra kitoje krypčių grupėje, t.y. Verslas ir viešoji vadyba. Šioje grupėje be Finansų yra Apskaitos, Rinkodaros, Vadybos, Verslo ir kt. kryptys (iš viso 8). 2022 m. šiai krypčių grupei buvo skirta 405 valstybinės vietos.
2021 2022
Konkursinio balo sandara: 0,4 matematika + 0,2 lietuvių k. + 0,2 istorija (arba geografija/informatika) + 0,2 užsienio kalba
Ekonomika 6,24 5,9
Finansai 7,39 7,05
Marketingas 7,5 7,09
Verslas ir antreprenerystė 7,41 7,0
Verslo skaitmenizavimo vadyba 7,41 7,33

Norint studijuoti universitete valstybės finansuojamoje vietoje, turi būti tenkinamos trys sąlygos:

  • Konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4;
  • Penkių, geriausiai įvertintų iš 7 privalomų, dalykų metinių įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7;
  • Išlaikyti trijų dalykų valstybiniai egzaminai.

Matematiką mokysitės pirmaisiais studijų metais. Ekonomikos studijų programoje taip pat mokysitės: analizuoti ir suprasti kaip makro reiškinys paveikia kitą reiškinį, išmoksite analizuoti verslo ir rinkos duomenų „masyvus“ ir argumentuoti analitines įžvalgas (pvz., kaip COVID 19 pandemijos poveikis įmonės žaliavų kainoms). Studijuodami Finansus sužinosite apie įmonės finansų planavimą, biudžeto sudarymą, išmoksite parinkti ir argumentuoti strategiškai svarbius investavimo klausimus.

Universitete dėstytojų komanda jums suteiks srities pagrindų ir gerokai gilesnių, specializuotų žinių. Pavyzdžiui, pirmame kurse studijuosite Mikroekonomiką, o štai trečiame kurse jau gilinsitės į mokestinių sistemų ypatumus. Kiekvienas modulis turi savo mokymosi medžiagą, pateiktą Moodle (on-line mokymosi platforma), reikalingą sėkmingai išlaikyti egzaminus. Jei susidursite su mokymosi sunkumais pirmame kurse yra siūlomos tutorių nemokamos konsultacijos (matematika, informatika ir kt.). Anglų kalbos žinias siūloma stiprinti intensyviame nemokamame anglų kalbos kurse. Visi šie mokymai studentams yra parengti ir prieinami elektronine forma Moodle.

Galima, jei darbo grafikas yra lankstus ir netrukdo lankyti užsiėmimų. Pasirinkus studijas universitete, jos yra prioritetas.

Ne, norint studijuoti šią programą specialių informacinių technologijų žinių nereikia. Visos šios žinios jums bus suteiktos studijų metu. Šios programos paskirtis suprasti ir įsisavinti verslo procesų skaitmenizavimo procesus bei kaip suvaldyti su jais susijusius įmonės pokyčius. Įgysite ne programavimo, o tikslių užduočių suformulavimo programuotojui, kuris galėtų suprasti, kokius procesus ir kaip juos reikia skaitmeninti, įgūdžius.

Ekonomikos studijų absolventai turi labai dideles įsidarbinimo galimybes, ekonomistai yra reikalingi tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuje. Ekonomistų poreikis nuolat auga, kadangi šios srities specialistai turi plačiai pritaikomas žinias  (pvz., žino ir moka, kaip vertinti investicinius verslo planus, kaip apskaičiuoti įmonių̨ veiklos rodiklius ir juos įvertinti, geba numatyti verslo plėtros galimybes tarptautinėse rinkose ir kt.).

Modulis yra užskaitomas, jei išklausyto modulio turinys atitinka ne mažiau kaip 2/3 antrosios programos modulio turinį.

Jei valstybinės vietos studentas keičia programą į kitą, esančią toje pačioje studijų krypčių grupėje (pvz., iš Verslas ir antreprenerystė į Marketingą), tuomet valstybinės vietos studentas moka tik už skirtuminius modulius. Jei keičia į kitoje krypčių grupėje esančią programą, tuomet valstybinė vieta (krepšelis) prarandama ir už studijas reikia mokėti. Mokamos vietos studentas, pakeitęs programą, moka už studijas pagal sudarytą studijų planą semestre.

Pabaigus 1 semestrą ir sėkmingai išlaikius visų dalykų egzaminus, galima keisti studijų programą. Krepšelis išlaikomas jei kita programa yra toje pačioje krypčių grupėje (pvz., finansai ir verslas). Jei keičiama programa yra kitoje krypčių grupėje, krepšelis prarandamas (pvz., ekonomika ir finansai). Studijų krypčių grupes rasite 2 priede čia.

Geriausius studijų rezultatus turintys studentas toje programoje tame kurse. Apie tokią galimybę studentas informuojamas, net jei jis nesikreipia į studijų centrą.