IN MEMORIAM: RIMANTAS GATAUTIS (1974.03.26 – 2018.03.03)

Svarbiausios | 2018-03-05

Kovo 3 d. akademinė bendruomenė neteko tarptautinio lygmens profesionalo, skaitmenizavimo mokslo minties Lietuvoje kūrėjo, charizmatiško dėstytojo, aistra darbui ir meile žmogui spinduliuojančio kolegos, patikimo draugo ir bendražygio profesoriaus Rimanto Gataučio.

Rimantas mus paliko žengdamas į 44-ąjį gimtadienį, tačiau jo darbai ir pasiekimai verti laikmečio geriausiųjų. Su didele pagarba ir pasididžiavimu kolegą vadiname dabartį keičiančiu ir ateitį kuriančiu žmogumi. Jis dažnai sugebėjo savo mintimis būti keliais žingsniais toliau nei nūdienos mokslo ar studijų aktualijos. Bendraminčių teigimu, „Rimanto charizma ir energija nepaliko abejingais žmonių, kuriuos jis sutiko savo gyvenimo kelyje. Nuolatiniu troškimu pažinti, domėtis ir kurti jis įkvėpė ne vieną studentą, kolegą, draugą.“

Retas talentas, jautri širdis ir plati mintis leido Rimantui aprėpti labai daug. Jo skaitmeninio marketingo ir elektroninio verslo paskaitos žavėjo įvairių šalių studentus, o mokslo darbai garsino universiteto vardą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Rimantui būdingas įžvalgumas ir strateginis pajautimas jau profesinės karjeros pradžioje nutiesė kelią į tarptautinę ekonomikos, verslo ir vadybos tyrėjų bendruomenę. Būdamas aktyviu projektų iniciatoriumi ir komandų vadovu, jis sugebėjo pelnyti ne vieną tarptautinį laimėjimą. Tačiau niekada to nesureikšmino, džiaugėsi tyliai ir su visais bendravo šiltai. Rimantas išsiskyrė jaunatvišku „fluxus“ požiūriu į gyvenimą, kai ieškodamas savęs ir idėjų, mušė būgnus ar keliavo motociklu. Ne veltui sakoma – talentams reikia polėkio ir erdvės. Tokį mes jį ir pažinome – nuolat skatinantį augti ir judėti pirmyn. Pasak buvusių studentų, „tai vienas įsimintiniausių profesorių, mokytojas ir mentorius tikrąja to žodžio prasme, išmokęs pozityviai ir kūrybiškai mąstyti, ieškoti netradicinių sprendimų net ir tuomet, kai užduotys yra apribotos griežtų taisyklių“.

Ryškią Rimanto asmenybės šviesą patvirtina esminiai biografijos faktai: gimė 1974  m. kovo 26 d. Kaune, 1992  m. tapo pirmosios KTU gimnazijos laidos abiturientu, bakalauro, magistro ir doktorantūros studijoms pasirinkusiu Kauno technologijos universitetą; dar studijuodamas magistrantūroje, 1998 m. Rimantas įsiliejo į Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir vadybos fakulteto (EVF) bendruomenės narius,  o 2002 m. sėkmingai apgynė daktaro disertaciją ir įgijo socialinių mokslų srities daktaro laipsnį. Kupinas nestandartinių idėjų, didelių planų ir nenumalšinamų ambicijų jiems pasiekti, 2008 m. Rimantas tapo vienu iš jauniausių KTU profesorių. 2001-2007 m. ėjo KTU tuometinio Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekano pareigas, 2012 -2017 metais buvo KTU tarybos nariu. Pradedant  2004 – aisiais metais vadovavo fakulteto Elektroninio verslo tyrimų centrui.  Pastaraisiais metais profesorius buvo KTU Senato nariu, Vadybos krypties doktorantūros komiteto, EVF Tarybos pirmininku, pagrindiniu Skaitmenizavimo mokslo grupės tyrėju.

Apie Rimanto aktyvumą ir neblėstančią aistrą pasirinktam darbui liudija daugiau nei keturios dešimtys įgyvendintų tarptautinių bei nacionalinių mokslo projektų, apie 120 paskelbtų mokslo publikacijų, 7 monografijų ar mokslo studijų bei 3 vadovėlių bendraautorystė. Jis buvo dviejų pripažintų tarptautinių mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narys, dalyvavo penkių tarptautinių konferencijų mokslinių komitetų veikloje. Ekspertinę patirtį Rimantas stiprino Lietuvos studijų kokybės vertinimo centre, Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos mokslo taryboje bei Europos Komisijoje.

Netekome didžio mokslininko ir nuostabaus žmogaus, kuris atiduodamas po dalelę savęs, praturtino visų mūsų gyvenimus… Šiandien skausmu persmelktose kolegų ir visų jį pažinusių širdyse Rimantas išliks įkvepiančiu augimo, tobulėjimo ir visapusiškos tolerancijos pavyzdžiu. Prisiminimuose dažnai jį regėsime skubantį, bet gebantį pamatyti ir išgirsti tai, kas svarbiausia, visada besišypsantį, pasirengusį bet kada padėti ir pasidalinti. Mums labai trūks jo energijos, juoko, žvilgsnio ir buvimo šalia. Ilgėsimės Tavęs, Rimuk, ilsėkis ramybėje…

Atsisveikinimas su šviesios atminties kolega Rimantu prasideda kovo 7 d.  10 val. Garliavos Jonučių laidojimo namuose (J. Šimkaus g. 22, Garliava).

Šventos mišios už velionį bus aukojamos kovo 8 d. 8 val.  Garliavos  Šv. Trejybės bažnyčioje (Vytauto g. 56, Garliava).

Urna į Jonučių kapines išlydima kovo 8 d. 12 val.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku