KTU magistrantė Agnė: Atradau studijas, apie kurias svajojau!

Svarbiausios | 2017-06-16

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto (EVF) Inovacijų valdymo ir antreprenerystės magistratūros studijų programos studentė Agnė Randytė neslepia – didžiuojuosi būdama šio Universiteto bendruomenės dalimi.

Studijos padėjo ugdyti verslumo kompetencijas

„Esu įsitikinusi, kad norint būti paklausiu ir, svarbiausia, geru specialistu, tiesiog būtina turėti žinių ir patirties kuo įvairesnėse srityse. Bakalauro studijose Kauno technologijos universitete gilinausi į ekonomikos ir marketingo sritis. Šios studijos itin skatino verslumą ir inovacijas, tad jaučiau didelį poreikį tęsti studijas šioje srityje ir toliau“, – teigia studentė.

KTU magistro studijas pasirinkusios studentės teigimu, vos pradėjusi studijuoti šią magistro studijų programą pradėjo labiau domėtis inovacijomis, kurios keičia šiandieninę aplinką ir verslus, daro didelę įtaką ateities verslo sprendimams. „Be galo susidomėjau ir startuolių ekosistema, jų vystymusi. Apie tai ruošiuosi rengti ir magistro diplominį darbą“, – apie ateities planus kalbėjo A. Randytė.

„Esu įsitikinusi, jog labai svarbu kuo daugiau semtis žinių ir patirties ne tik iš studijų, jų metu sutinkamų ir vizituojančių dėstytojų, praktinių užsiėmimų, bet ir iš papildomų šaltinių – mokslinių ir verslo renginių, tarptautinių konferencijų ir seminarų“, – įsitikinusi studentė.

Vos tik pradėjusi studijuoti bakalauro studijose, A. Randytė prisijungė prie Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų atstovybės V.F.S.A., atliko praktiką fakulteto rinkodaros skyriuje, priklausė lietuvius ir užsienio studentus vienijančiai organizacijai ESN KTU, taip pat „Women Leadership Network“, kur dirbo su merginų integracija į visuomenę.

„Studijų metu turėjau galimybę dirbti su itin šaunia organizacija „Sėkmės mokykla“, kurios dėka susipažinau su nuostabiais moksleiviais ir dirbau su savo sričių profesionalais iš verslo. Ką jau kalbėti, apie studijų metu pasinaudota galimybe išvykti studijuoti į užsienį ir įgyti dar daugiau praktikos, todėl labai džiaugiuosi, kad mano fakultetas, o ypač jame sutikti žmonės suteikė man tinkamą terpę augti, kaip asmenybei ir profesionalei“, – džiaugiasi studentė.

Magistro studijos atveria kelius į sėkmingą karjerą?

„Džiaugiuosi, jog Inovacijų valdymo ir antreprenerystės magistrantūros studijų programą renkasi brandūs ir iniciatyvūs studentai. Lyderystė šiuolaikinėse organizacijose vienas iš svarbiausių bruožų komandų vadovams. Šios programos magistrantus gali sutikti visuose didžiuosiuose verslo ir vadybos renginiuose, konferencijose, viešuose projektuose. Galiu drąsiai teigti, kad šis jaunimas yra Lietuvos ateitis“ – teigia KTU EVF Vadybos krypties studijų programų vadovė doc. dr. Lina Užienė. 

Studentė A. Randytė įsitikinusi: „Noras ir iniciatyva išbandyti save dar viename tarptautiniame renginyje lėmė tai, kad buvau atrinkta tarp nedaugelio lietuvaičių, vykstančių į tarptautinę konferenciją Taivane. Į konferenciją išsiruošėme dviese su antruoju dalyviu iš Lietuvos. Konferencijoje daugybei užsienio atstovų iš įvairių šalių skaitėme pranešimą apie socialines medijas ir jų poveikį visuomenei“.

Magistrantūros studijų pradžioje turėtas modulis apie inovacijas, kurio metu fundamentalūs pagrindai ir konkrečių situacijų nagrinėjimas, tyrimai ir supratimas studentę paskatino dar labiau gilintis į inovacijas. – „Kartu su savo studijų programos vadove docente Lina Užiene inicijavome vieno tarptautinio projekto, skatinančio verslumą per inovacijas jaunimo tarpe, paraiškos rengimą. Ši patirtis leido realiai suprasti projektų sudėtingumą, inovatyvių sprendimų taikymo ypatumus, išsiplėtė pažinčių ratas, įgyjau naujų žinių ir neįkainojamos praktikos – teigia A. Randytė.

Studentė neslepia, šio studijos yra įdomios, šiuolaikiškos, skatinančios domėtis naujausiomis tendencijomis, kurios keičia mūsų dabartį ir skatina daryti poveikį ateičiai. „Tikiu, kad ateityje, sėkmingai įsiliesiu į startuolių kūrimą, kurių veikla turės ženklų poveikį mūsų kasdieniniam gyvenimui ir visai verslo ekosistemai”, – apie ateities planus kalbėjo studentė.

Šiuolaikinių studijų esmė – augti intelektualiai

Žinių ir praktinių įgūdžių gilinimas įvairiausiose inovacijų valdymo srityse, verslo atvejų nagrinėjimas, konkrečių realių praktikų ir situacijų analizavimas, problemų sprendimas bei pasiūlymų tam tikroms situacijoms spręsti generavimas, tai tik maža dalis viso to, ką studentai gauna pirmaisiais magistrantūros studijų metais.

L. Užienės teigimu, dauguma studijuojančių jau yra įgiję darbinės patirties, aiškiai žino, ko nori iš studijų, diskusijose kelia kartais net ir filosofinio lygmens klausimus. „Kaip studijų programos vadovė, labai džiaugiuosi tiek magistrantų erudicija, tiek tarpusavio bendravimu. Auditorijoje gimsta tas socialinis kapitalas, kuris įgalins juos įsitvirtinti versluose, dalintis patirtimi, burtis į užklasines veiklas ir projektus. Tokia ir yra šiuolaikinių studijų esmė ir paskirtis: ne tik įgyti žinių, bet kartu augti intelektualiai, plėsti ryšius, burti bendraminčių ratą, plėtoti socialinius ryšius“, – įsitikinusi mokslininkė.

„Šiandieniniame interneto ir informacijos amžiuje, kada profesorius auditorijoje atlieka daugiau diskusijų moderatoriaus vaidmenį, iniciatyva, žingeidumas, dalijimasis patirtimi ir bendravimas yra bene svarbiausi dalykai. O ir patiems magistrantams studijuoti tarp lyderių, intelektualių ir visapusiškai „augančių“ kolegų yra smagu“, – teigia mokslininkė.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku