Bakalauras

Programos tikslas – parengti kompetentingus, analitiškai bei kritiškai mąstančius ekonomikos specialistus. Baigę šią programą absolventai gebės analizuoti ir kritiškai vertinti mikro-, mezo- ir makrolygiuose vykstančius ekonominius procesus, identifikuoti ekonomines problemas ir argumentuotai siūlyti jų sprendimo būdus.


Šiuolaikinėje verslo aplinkoje organizacijos sėkmė slypi sugebėjime sukurti ir išlaikyti konkurencinį pranašumą. Marketingo vaidmuo – identifikuoti konkurencinių pranašumų šaltinius ir užtikrinti organizacijos sugebėjimą jais pasinaudoti. Tam būtina pažinti vartotoją ir jo poreikius, gebėti kurti inovatyvias prekes, vystyti prekės ženklo komunikaciją tradiciniais ir skaitmeniniais kanalais, ir kt. Šioje studijų programoje palaikomi glaudūs santykiai su verslu bei vykdomi tarptautinės patirties mainai leidžia įgyti išsamių marketingo žinių, naudingų plėtojant naujoves, priimant įprastus ir netradicinius sprendimus realiose rinkos situacijose.


Verslo ir antreprenerystės programa skirta veikliems ir kūrybiškiems jaunuoliams, turintiems ambicijų kurti nuosavą verslą ar vadovauti įmonių funkciniams (pirkimų–pardavimų, eksporto ir kt.) padaliniams. Studijos padės įgyti verslo praktikai svarbių žinių ir įžvalgų, vadovavimo gebėjimų, suprasti socialiai atsakingo verslo kūrimo ir valdymo principus, rasti verslo konkurencingumą didinančius sprendimus.


Šios programos absolventai išmano įmonių finansinės veiklos, finansų rinkų ir finansų institucijų funkcionavimo bei šiose srityse vykstančių procesų specifiką, turi praktinius gebėjimus taikyti finansų vadybos instrumentus efektyvaus finansinių išteklių gavimo, saugojimo, paskirstymo, panaudojimo ir valdymo srityse. Įgyjamos įvairiapusės žinios ir gebėjimai apima visas kertines finansinės veiklos sritis: finansinę analizę, finansinį planavimą, finansų valdymo sprendimų priėmimą, finansines paslaugas.

 

Magistrantūra

Apskaitos ir audito programa – tai tarptautiniu mastu pripažinta studijų programa, suteikianti gilias apskaitos ir audito teorines bei praktines žinias, siekiant įgyti prestižinę ACCA kvalifikaciją bei tapti profesionaliu apskaitos ir audito specialistu, vyriausiuoju buhalteriu, finansų direktoriumi, įmonės vadovu tarptautinėje ar nacionalinėje audito, apskaitos ar kitos verslo šakos įmonėje, Lietuvos ar ES viešojo sektoriaus įstaigoje.


Programoje ugdomi gebėjimai kurti ir taikyti ekonomikos modelius funkciniais lygiais nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, kurti įmones ir joms vadovauti. Absolventai įgauna praktinių gebėjimų modeliuoti ir apskaičiuoti įvairių verslo sprendimų ekonominius efektus bei įgyja praktinių žinių ir gebėjimų, įgalinančių didinti įmonių konkurencinius pranašumus.


Šios programos absolventai turi itin įvairiapuses žinias apie procesų, vykstančių valstybėse, įvairiuose finansų rinkos segmentuose, verslo sektoriuje, specifiką, geba taikyti inovatyvius finansų valdymo principus, instrumentus ir metodus įvairiose finansų institucijų ir nefinansinių korporacijų finansų valdymo srityse, geba identifikuoti ir spręsti finansų valdymo problemas, kylančias valstybės, finansų sektoriaus ar nefinansinės įmonės lygmenyje.


Ši programa skirta ambicingiems diplomuotiems specialistams, siekiantiems įgyti lanksčią, universalią bei šiuolaikinius rinkos poreikius atitinkančią specialybę. Programos skiriamasis bruožas – naujausių vadybos ir ekonomikos žinių bei kompetencijų komplektas. Absolventai gali sėkmingai dirbti nacionalinių ir tarptautinių verslo organizacijų projektų, pokyčių vadovais, verslo proceso analitikais ir konsultantais bei kurti, organizuoti savo verslą.


Tai studijų programa, ugdanti vadybinę kompetenciją kurti, diegti ir valdyti inovacinius procesus organizacijose bei kurti ir vystyti inovacinius verslus skirtingose industrijose. Programoje ugdomas kūrybinis mąstymas, gebėjimas inicijuoti produktų, procesų ir vertės pasiūlymų inovacijas, kurti rinkas plečiančias ir kuriamą vertę maksimizuojančias strategijas. Ugdymas paremtas sistemine vadybos, technologijų, finansų ir teisės žinių integracija verslo valdymo sprendimams priimti.


Tai į verslo poreikius orientuotos ir tarptautinius marketingo kvalifikacijos standartus atitinkančios studijos, kurių vykdymas grindžiamas nuolatiniu marketingo srities praktikų bei užsienio dėstytojų įtraukimu. Programos absolventai turi sisteminį požiūrį į marketingą įgalinančių šiuolaikinių marketingo valdymo žinių, geba atlikti ekspertinį marketingo problemų vertinimą bei priimti strateginius ir taktinius marketingo valdymo sprendimus.


Tarptautinio verslo programa skirta gilinti verslo vadybos žinias tiek vadybos išsilavinimą turintiems, tiek ir kitų specialybių (tame tarp ir inžinerinį) bakalauro laipsnį įgijusiems studentams. Programos tikslas – parengti inovatyviai ir strategiškai mąstančius verslininkus, gebančius kurti sėkmingas verslo organizacijas ir jas valdyti, remiantis pažangiausiais verslo valdymo metodais ir priemonėmis. Tai vienintelė verslo magistrantūros programa Lietuvoje, kur skaitomi tokie modernūs ir išskirtiniai moduliai kaip „Verslo modelių inovacija“, „Verslo Įžvalga“, „Kūrybiškas problemų sprendimas“.


Absolventai įgyja naujausių verslo ekonomikos žinių, geba spręsti verslo organizacijų problemas nacionalinėje ir globalioje aplinkoje.. Absolventai geba kūrybiškai ir kritiškai vertinti ekonomikos idėjas, teorines ir praktines naujoves bei išmoksta jas taikyti darbe. Programa sudaryta bendradarbiaujant su verslo atstovais. Absolventai įgauna praktinių žinių ir gebėjimų apskaičiuoti verslo sprendimų ekonominius efektus bei didinti konkurencinį pranašumą.


Žmonių išteklių vadybos programa 2014–2016 m. yra įvertinta aukščiausiu balu Lietuvos ir užsienio ekspertų dėl savo ypatingai gerai subalansuotos sandaros – studijų metu ne tik gilinamasi į šiuolaikines žmonių išteklių vadybos koncepcijas ir strategijas, bet išmokoma taikyti metodus, reikalingus žmonių išteklių tyrimų vykdymui ir praktiniam inovatyvių žmonių išteklių vadybos sistemų tobulinimo bei žmonių potencialo vystymo sprendimų realizavimui.

 

Doktorantūra

Jungtinė programa su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu. Programoje rengiami aukščiausios klasės profesionalai, pasirengę akademinei ir profesinei karjerai lyderiaujančiose pasaulio mokslo institucijose.


Programoje rengiami aukščiausios klasės profesionalai, pasirengę akademinei ir profesinei karjerai lyderiaujančiose pasaulio mokslo institucijose.

Studijų projektai

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Atvirieji moduliai verslui

KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas kviečia Jus ir Jūsų komandos narius tobulinti turimas kompetencijas ar įgyti naujų

Mokymai dirbti su Bloomberg terminalu

Bloomberg terminalas yra tarptautinė kompiuterių programinių įrangų sistema, kurią teikia vienas didžiausių pasaulyje finansinių duomenų teikėjas „Bloomberg L.P.“

Rask studijas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku