Tvarios visuomenės lyderystė

Svarbiausios | 2023-02-06

Informacija apie projektą ir galimybė dalyvauti pilotiniuose mokymuose

Ekonomikos ir verslo fakultetas 2022 m. pradėjo įgyvendinti „Tvarios visuomenės ir Šiaurės/Baltijos šalių judėjimo lyderystės“ (#ICare) projektą. Projekto tikslas – prisidėti prie Šiaurės šalių tvarios visuomenės, pasižyminčios įtraukumu, darna ir atsparumu, kūrimo.

Tvari visuomenė – tai vienas iš esminių šiandienos iššūkių ir siekiamybių. Tvari visuomenė paprastai apibūdinama kaip visuomenė, kurioje nekenkiama aplinkai ir neeikvojama pernelyg daug išteklių, todėl galima išsaugoti gražią, taikią ir turtingą žemę, kurioje galės gyventi ir ateinančios kartos. Tvarių visuomenių formavimuisi socialinis darnumas yra lygiavertis arba net svarbesnis už aplinkosauginį darnumą.

Pagal Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės šalių bendradarbiavimo viziją Šiaurės šalių regionas iki 2030 m. taps darniausiu ir labiausiai integruotu regionu pasaulyje. Tai bus pasiekta įgyvendinant tris strateginius prioritetus, vienas iš jų – socialiai tvarus Šiaurės regionas. Šis regionas pasižymės tuo, kad jis yra taikus, demokratiškas ir įtraukus, jame vyrauja bendros vertybės ir stiprėja kultūriniai mainai, o stiprios visuomenės geba susidoroti su iššūkiais.

Norint įgyvendinti tvarios visuomenės viziją, reikia naujų pilietinių gebėjimų, kurie apimtų žinias apie socialines sistemas ir sąlygas, leidžiančias bet kokiai socialinei sistemai veikti, bet kokiu mastu (t. y. šeimos, klasės, įmonės, organizacijos ar visuomenės lygmeniu), ir lyderystės įgūdžius, padedančius ugdyti save, bendrauti su kitais ir veikti kartu su kitais.

Šis naujas pilietinių gebėjimų rinkinys leis asmenims veikti kartu siekiant klimato kaitos, „žalio“ augimo ir tvarios visuomenės. Programa „Lyderystė siekiant tvarumo“ (Leadership for Sustainable Societies) – tai švietimo programa ir Šiaurės šalių judėjimas, padedantis suaugusiems:

(1) įgyti supratimą apie mokslo grįstas socialines sąlygas, leidžiančias veikti bet kokiai socialinei sistemai,

(2) ugdyti ir praktikuoti lyderystės įgūdžius,

(3) užmegzti ryšius su besimokančiaisiais visose Šiaurės šalyse ir bendradarbiauti kuriant socialiai tvarios visuomenės viziją.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2024 m. gegužės 31 d. Projekto konsorciumą sudaro partneriai iš Norvegijos, Švedijos, Danijos ir Lietuvos.

Įgyvendinant projekto veiklas, 2022 m. spalio mėn. Osle (Norvegijoje) vyko pilotiniai lyderystės programos mokymai. Šiuo metu programa yra tobulinama remiantis dalyvių grįžtamuoju ryšiu. Kaune pilotiniai mokymai, kuriuose kviesime dalyvauti 10 dalyvių yra numatyti 2023 m. rugsėjo mėn. Mokymų tikslas – gauti įžvalgų apie programos dizainą. Lyderystės programos mokymai vyks 2023 m. lapkričio mėn. Mokymų datos ir atrankų dalyvauti mokymuose kriterijai bus paskelbti likus ne mažiau kaip mėnesiui iki mokymų. Jeigu pageidaujate gauti informaciją, susisiekite su projekto vadove Živile Stankevičiūte zivile.stankeviciute@ktu.lt.