KTU EVF magistro studijų programai „Įmonių valdymas“ – tarptautinis pripažinimas

Svarbiausios | 2023-09-22

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto vykdomai Įmonių valdymo magistro studijų programai buvo suteiktas tarptautinis, visame pasaulyje pripažįstamas bei darbdavių ypač vertinamas IPMA REG sertifikatas. IPMA REG yra pasaulinis kokybiškų projektų valdymo ir susijusių sričių kursų ir programų tinklas, todėl programa apima platų ICB (International Competence Baseline) kompetencijų spektrą. 

Kiekvienas įmonės vadovas, visų pirma, turi būti geras projektų vadovas 

Doc. dr. Rasa Lalienė

Kaip teigia Vadybos studijų programų vadovė doc. dr. Rasa Lalienė: „Įmonių valdymo programos tikslas yra parengti magistrus, turinčius holistinį įmonių valdymo supratimą, gebančius analizuoti įmonių aplinką bei vykstančius procesus, atpažįstant problemas ir jas proaktyviai sprendžiant. Kadangi kiekvienas įmonės vadovas visų pirma turi būti geras projektų vadovas, nusprendėme, jog verta pradėti IPMA REG sertifikavimo procesą“. 

Pasak sertifikavimo proceso iniciatorės, ekspertės prof. dr. Rūtos Čiutienės: „Sėkmingas projektų valdymas – tiesus kelias įmonės vertės kūrimui. Sklandų projektų valdymą lemia eilė veiksnių, tokių kaip aiškus suinteresuotų šalių lūkesčių supratimas, projekto apimties, laiko, ir išteklių valdymas, projekto idėjos atitikimas organizacijos strateginiams tikslams ir dar daug kitų. Projektai tampa nuolatine įmonių pokyčių, inovacijų ir vertės kūrimo priemone, o aukštos kvalifikacijos projektų vadovų poreikis auga“.

Prof. dr. Rūta Čiutienė

Projektų Valdymo Institutas skelbia, kad įmonėse, kuriose projektai valdomi netinkamai, strateginių tikslų nesėkmės tikimybė išauga net 60 %. Taigi, galima teigti, kad projektų valdymo kompetencijos tampa vienomis iš esminių, siekiant vertę kuriančių pokyčių ir įmonių plėtros prielaidomis.  IPMA REG sertifikavimas rodo, kad Įmonių valdymo programa suteikia esmines projektų vadovų kompetencijas.

Projektų vadovų asmeninių gebėjimų reikšmė 

Žinoma, kad žmogaus savybės gali būti įgimtos arba įgytos, tačiau nereikėtų pamiršti to, kad gebėjimai nėra statiški ir gali vystytis tik tam pritaikytoje terpėje. 

Pasak vidinės programos vertintojos doc. dr. Medos Andrijauskienės, IPMA REG sertifikavimas savaime buvo nemažas iššūkis: „Pavasarį praleidome analizuojant, kaip kiekvienas Įmonių valdymo programos modulis studentams padeda pasiekti Projektų, programų ir portfelių valdymo asmeninių gebėjimų sąvade (angl. IPMA Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management) pateiktus rodiklius“. Sertifikatas patvirtina, kad studijuojantieji šioje magistro programoje įgyja ir/ar sustiprina socialinius, praktinius ir integruojamuosius gebėjimus. 

Doc. dr. Meda Andrijauskienė

M. Andrijauskienė pažymi, kad socialiniai gebėjimai apima asmenines ir tarpasmenines kompetencijas, tokias kaip gebėjimas skatinti komandos narių bendradarbiavimą arba suvaldyti derybinius procesus, siekiant visoms besiderančioms šalims priimtino rezultato. Tuo tarpu praktinių gebėjimų grupė pažymi techninių kompetencijų reikšmę. Pavyzdžiui, specifinių metodų ir įrankių taikymą vertinant projektų kokybę ar rengiant rizikų atsako taktiką.  

Galiausiai, projektų valdymo profesionalas turi suprasti įmonės veiklą ir projektus supančią aplinką, įvairias sąveikas, todėl Įmonių valdymo programoje užtikrinama, kad studentai įgytų pakankamai integruojamųjų gebėjimų. Tai kompetencijos, padedančios situacijose, kai reikia įsitikinti, kad individualūs projektai bei jų kritiniai sėkmės veiksniai tinkamai dera su įmonės strategija. Taip pat, kuomet siekiama įvertinti ir suvaldyti tiek formalią, tiek neformalią tam tikrų subjektų įtaką bei galimą poveikį projektams ir apskritai, įmonės veiklai. 

Apibendrindama doc. dr. Rasa Lalienė pasidžiaugė: „Galime pasiūlyti konkurencingą magistro programą su aiškia pridėtine verte. Puiku, kad dabar turime ne tik gerus absolventų bei darbdavių atsiliepimus, bet ir oficialų įrodymą, patvirtinantį įgytas kompetencijas“.

IPMA REG