KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto perspektyvumą MOSTA įvertino aukščiausiu balu

Svarbiausios | 2018-12-17

Tarptautinių Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) ekspertų, šių metų rudenį vertinusių visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, vertinimu, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakultetas (KTU EVF) per trejus metus padarė didelę pažangą ir iš stipraus nacionalinio žaidėjo tapo stipriu tarptautiniu mastu. Fakulteto perspektyvumas įvertintas aukščiausiu balu.

Užsienio ekspertai pažymi, kad KTU EVF kelia sau vis aukštesnius, nei reikalauja Lietuvos teisinė bazė, reikalavimus, lygiuojasi į tarptautinių verslo mokyklų standartus, kas šalyje yra unikalu.

Vertinimo metu išskirta fakultete nuo 2015 metų veikianti „Bloomberg“ finansų rinkų laboratorija, tikslingas jos išteklių naudojimas studijų ir mokslo reikmėms. Fakulteto siekis įgyti tarptautinę AACSB (angl. The Association to Advance Collegiate Schools of Business) akreditaciją, ekspertų vertinimu, parodo aiškią strateginę kryptį – būti viena geriausių tarptautinių verslo mokyklų.

„Kryptingas KTU EVF tyrėjų darbas įsitraukiant į tarptautinius mokslininkų tinklus, bendradarbiavimas su geriausiomis pasaulio verslo mokyklomis, tyrėjų stažuotės jose, reikšmingų tarptautinių ir nacionalinių projektų vykdymas bei jų rezultatų publikavimas aukščiausią reitingą turinčiuose žurnaluose leido atskleisti KTU EVF tyrėjų potencialą. Nuveiktą darbą bei pasiektus rezultatus palankiai įvertino ir užsienio ekspertai“, – puikiu MOSTA įvertinimu džiaugiasi KTU EVF Mokslo prodekanas Kęstutis Duoba.

„Gautas aukščiausias MOSTA ekspertų balas už perspektyvumą – kryptingo KTU EVF siekio sujungti studijų ir mokslo procesus, nuolat gerinant kokybę abiejose srityse, rezultatas. Jo siekti mums leidžia KTU vykdoma studijų ir mokslo valdymo pertvarka bei pradėti tarptautinės KTU EVF akreditacijos veiksmai“, – teigia KTU EVF dekanė Edita Gimžauskienė.

2015 m. tarptautiniai MOSTA ekspertai, vertinę mokslo kokybę bei daromą ekonominį ir socialinį poveikį neakademinei bendruomenei, KTU EVF įvertino kaip stiprų nacionalinės rinkos dalyvį. MOSTA ekspertų teigimu, geriausiai 2018 m. įvertintų trijų Lietuvos verslo mokyklų valdymo praktikų pritaikymas ir kituose Lietuvos universitetuose suteiktų galimybę ir toliau gerinti vadybos mokslo tyrimų kokybę visoje šalyje.

Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
free online course
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku