Įteikti tradiciniai KTU EVF metų darbuotojų apdovanojimai: kas tapo geriausiais šiais metais?

Svarbiausios | 2023-07-04

Praėjusią savaitę KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto bendruomenė mokslo metus Universitete užbaigė su jau tradicija tapusiais metų darbuotojų apdovanojimais. Jų metu siekiama įvertinti ir pagerbti bendruomenės narius už ypatingą indėlį bei rezultatus studijų ir mokslo srityse.

 Nominacijos studijų ir mokslo srityse skirtos už tarptautiškumo, tarpdiscipliniškumotalentų ugdymo, tinklaveiklos, iššūkių sprendimo skatinimą bei ugdymą 2022 metais. Be viso to, remiantis studentų balsu išrinktos ir geriausios I ir II pakopos studijų programos bei dėstytojai. Šie apdovanojimai yra ne tik puiki proga dar kartą pasidžiaugti praėjusių metų pasiekimais, bet ir didelė paskata visai bendruomenei, įkvepianti tobulėti, neapriboti savo galimybių ir toliau savo darbu prisidėti prie kokybiškų mokslo ir studijų veiklų kūrimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

„2022 METŲ KTU EVF DARBUOTOJŲ APDOVANOJIMŲ“ nominacijų laimėtojais tapo:

STUDIJŲ VEIKLA

 • 2022-aisiais metais geriausiai studentų įvertinta I pakopos studijų programa – EKONOMIKA (studijų programos vadovė prof. dr. Vaida Pilinkienė)
 • 2022-aisiais metais geriausiai studentų įvertinta II pakopos studijų programa – ĮMONIŲ VALDYMAS (studijų programos vadovė doc. dr. Rasa Lalienė)
 • Už puikų darbą su bakalauro studijų studentais 2022-aisiais metais įvertintos(-i):

(25-49 studentų grupė)

Doc. dr. Viktorija Varaniūtė

Doc. dr. Jurgita Stravinskienė

Doc. dr. Rimantė Hopenienė

Doc. dr. Raminta Vaitiekūnienė

Prof. dr.Jurgita Sekliuckienė

(50-99 studentų grupė)

Doc. praktikė Ingrida Balabonienė

Doc. dr. Šviesa Leitonienė

Prof. dr. Gražina Startienė

Doc. dr. Beata Šeinauskienė

Prof. dr. Jūratė Banytė

(100 < studentų grupė)

Lekt. Indrė Petrikė

Doc. dr. Ineta Zykienė

Prof. dr. Rytis Krušinskas

Lekt. Violeta Mykolaitienė

Prof. dr. Vaida Pilinkienė

 • Už puikų darbą su magistrantūros studijų studentais 2022-aisiais metais įvertintos(-i):

(10-35 studentų grupė)

Doc. dr. Vilda Gižienė

Lekt. Rita Markauskaitė

Lekt. Violeta Mykolaitienė

Doc. dr. Alina Stundžienė

Lekt. Jūratė Maščinskienė

(36 < studentų grupė)

Prof. dr. Jūratė Banytė

Prof. dr. Violeta Šilingienė

Prof. habil. dr. Robertas Jucevičius

Doc. dr. Jolita Čeičytė-Pranskūnė

Doc. dr. Rasa Norvaišienė

  

 • Nominacija „Už studijų tarptautiškumo vystymą 2022 – aisiais metais“ atiteko:

Prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė

Prof. dr. Jurgita Bruneckienė

Doc. dr. Ineta Zykienė

Doc. dr. Valentas Gružauskas

 

 • Nominacija „Už studijų tarpkryptiškumo vystymą 2022-aisiais metais“ atiteko:

Doc. dr. Alina Stundžienė

 

 • Nominacija „Už talentingų antreprenerių ir ekonomikos, verslo bei vadybos profesionalų, gebančių daryti svarią įtaką verslui ir visuomenei, ugdymą 2022-aisiais metais“ atiteko:

Doc. dr. Meda Andrijauskienė

 

 • Nominacija „Už ugdymo turinio kūrimo tinklaveiklą bendradarbiaujant tyrimų grupėms ir studijų krypčių atstovams su kitais universiteto tyrėjais, vietiniais ir globaliais profesiniais tinklais 2022 – aisiais metais“ atiteko:

Eksporto lyderių programos „SPARNAI“ komandai

(Prof. dr. Rimgailė Vaitkienė, doc. dr. Egidijus Rybakovas, lekt. Daiva Koponen, doc. praktikė Julija Ilonienė, doc. praktikė Jurgita Butkevičienė, lekt. Auksė Blažėnaitė, doc. praktikas Justinas Taruška)

 

 • Nominacija „Už iššūkių sprendimo kompetencijų studentams ir dėstytojams ugdymą 2022 – aisiais metais“ atiteko:

Doc. dr. Rimantė Hopenienė

 

MOKSLO VEIKLA:

 

 • tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą 2022-aisiais metais įvertintos(-i):

Prof. dr. Asta PundzienėCalifornia management review 3*

Rima Sermontytė-Baniulė ir prof. dr. Asta PundzienėTechnological forecasting and social change 3*

Lekt. dr. Muhammad Faraz MubarakTechnological forecasting and social change 3*

Prof. dr. Monika Petraitė, prof. dr. Max Von Zedtwitz ir lekt. dr. Muhammad Faraz MubarakTechnological forecasting and social change 3*

Lekt. dr. Morteza GhobakhlooInternational journal of hospitality management 3*“, „Technological forecasting and social change 3*“, „Journal of consumer behavior 2*“, „Journal of cleaner production 2*

Dr. Morteza Ghobakhloo ir dr. Manuel Eduardo Morales RubioJournal of cleaner production 2*

Doc. dr. Beata ŠeinauskienėEuropean journal of international management 2*

Prof. dr. Lina Dagilienė ir doc. dr. Viktorija VaraniūtėInternational journal of retail & distribution management 2*

Prof. dr. Susu NousalaSystems research and behavioral science 2*

Prof. dr. Mantas Vilkas ir Gediminas MarcinkevičiusJournal of business and industrial marketing 2*

Dr. Ziran DingJournal of economic surveys 2*

Dr. Swapnil SinghJournal of housing economics 2*

 

 • Nominacija „Už tarptautinei akademinei bendruomenei aktualius tyrimus 2022 – aisiais metais“ atiteko:

Konferencijos Makelearn & TIIM 2022 „DIGITAL TRANSFORMATION: THE HARMONIC CONVERGENCE OF PEOPLE, CULTURE, PROCESS, AND TECHNOLOGY IN THE NEW NORM“ organizaciniam komitetui

(Doc. dr. Živilė Stankevičiūtė, prof. dr. Asta Savanevičienė, prof. dr. Rytis Krušinskas, prof. dr. Eglė Staniškienė, doc. dr. Asta Daunorienė, doc. dr. Rasa Lalienė, prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė, prof. dr. Rūta Čiutienė, doc. dr. Lina Girdauskienė, prof. dr. Violeta Šilingienė, doc. dr. Rimantė Hopenienė)

 

 • Nominacija „Už rezultatyvius tarpdisciplininius tyrimus 2022-aisiais metais“ atiteko:

Lekt. dr. Andrius Grybauskas

 

 • Nominacija „Už talentų telkimą 2022-aisiais metais“ atiteko:

Prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė

 

 • Nominacija „Už tinklų vystymą 2022-aisiais metais“ atiteko:

Konferencijos EMAC 2022 organizaciniam komitetui

(Doc. dr. Beata Šeinauskienė, prof. dr. Jūratė Banytė, doc.dr.  Aistė Dovalienė, prof. dr. Žaneta Gravelines, doc. dr. Kęstutis Duoba, doc. dr. Agnė Gadeikienė, doc. dr. Aušra Rūtelionė, lekt. Rasa Gudonavičienė, lekt. Jūratė Maščinskienė, Rita Markauskaitė, Linas Pupelis, Asta Švarcaitė, lekt. Indrė Petrikė, doc. dr. Rimantė Hopenienė, lekt. Eglė Vaičiukynaitė)

 

 • Nominacija „Už globalių bei nacionalinių iššūkių sprendimus tyrimuose 2022-aisiais metais“ atiteko:

Doc. dr. Jolita Čeičytė-Pranckūnė

 

Aktyviausiai prisidėjusieji prie Fakulteto rinkodaros ir komunikacijos veiklų 2022-aisiais:

Lekt. Eglė Vaičiukynaitė, lekt. Rasa Gudonavičienė, lekt. Vytautas Barkauskas, doc. dr. Kristina Kundelienė, doc. dr. Šviesa Leitonienė, prof. dr. Vaidas Gaidelys, doc. dr. Jurgita Stravinskienė, lekt. Indrė Petrikė, doc. dr. Rasa Lalienė, doc. praktikas dr. Evaldas Stankevičius, doc. dr. Jurga Duobienė, doc. dr. Asta Baliutė, doc. dr. Živilė Stankevičiūtė, prof. dr. Rytis Krušinskas, doc. dr. Aušrinė Lakštutienė, doc. dr. Vilda Gižienė, doc. dr. Daiva Laskienė, lekt. dr. Tomas Stravinskas, doc. dr. Ineta Zykienė, prof. dr. Vaida Pilinkienė, doc. dr. Lina Sinevičienė, lekt. Jurgita Stankevičienė, prof. dr. Vytautas Snieška, prof. dr. Asta Pundzienė, prof. dr. Gerda Žigienė, doc. dr. Beata Šeinauskienė, lekt. Elena Vitkauskaitė, doc. dr. Meda Andrijauskienė, proc. dr. Žaneta Gravelines