Bendras mokslo ir verslo pajėgas vainikuos tarptautinė atvejų analizės duomenų bazė

Svarbiausios | 2020-05-28

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslininkai  kartu su partneriais iš Dortmundo taikomųjų mokslų ir menų, Dublino technologijų ir Roterdamo taikomųjų mokslų universitetų sėkmingai vykdo  „Erasmus+“  Strateginių partnerysčių projektą ,,ECASA” (projekto nr. 2019-1-DE01-KA203-005037), skirtą integruoto atvejo analizės metodo diegimui studijose ir tyrimuose. Šio projekto tikslas yra didinti mokslininkų ir dėstytojų atvejo analizės rašymo ir taikymo studijose bei tyrimuose kompetenciją.

Verslo ir vadybos studijose atvejo analizės metodas vis labiau populiarėja tiek atliekant tyrimus, tiek ir dėstant, tačiau labai dažnai tai daroma atskirai, neatsižvlegiant į skirtingus požiūrius ir suinteresuotąsias puses: verslą, tyrėjus, dėstytojus ir studentus. Projekto vykdytojų siūlomas integruotas metodas pasižymi moderniu požiūriu į atvejo analizę. Siekiant sumažinti mokslinių tyrimų ir studijų takoskyrą, į atvejų rašymą įtraukiami ne tik dėstytojai bet verslo atstovai ir studentai, ypač akcentuojant atvejo vystymą ir papildymą jį naujais tyrimais studijų metu.

Projekto partneriai pažymi, kad nors atvejų analizės metodas yra populiarus, tačiau labai pasigendama Europos verslo atvejų, atskleidžiančių, tiek Europos verslo aplinkos kontekstą, įmonių aktualijas ir praktines verslo patirtis. Tokių mišrių įvairias suineteresuotąsias puses atstovaujančių atvejų rengėjų komandų parengti atvejai bus puikus įrankis besimokantiesiems, žengiantiems primąjį žingsnį į verslo pasaulį; patirties perdavimas verslo atstovams, supažindinant su kitų įmonių spendžiamomis problemomis; naujos įžvalgos mokslininkams, suponuojant naujas tyrimų kryptis.

Pasak projekto vadovės prof.dr.A.Savanevičienės, Lietuvos universitetuose nėra mokoma, kaip reikėtų profesionaliai rašyti atvejus, derinant mokslinius tyrimus su studijomis. Tad pastebėta spraga studijų programose bus užpildyta projektų vykdytojų parengtomis instrukcijomis, šablonais atvejų rašymui, dėstymui ir taikymui tyrimuose.

Projekto rezultatas – ECASA Online Platforma, kuria Europos universitetai galės nemokamai naudotis, taikydami parengtus atvejus pirmos ir antros pakopos studijoms, tyrimams bei dalyvauti atvejų rašymo konkursuose, kuriuos projekto partneriai organizuoja jau ne pirmus metus. Tikimasi, kad plati tarptautinių atvejų įvairovė leis atlikti tiek regioninius tyrimus, tiek palyginamąsias studijas visos Europos mastu.

Projekto nr. 2019-1-DE01-KA203-005037, projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-09-01 – 2022-08-31.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku