EKSPORTAS IR PARDAVIMAI

Apie projektą

Eksporto valdymas

Verslo strategija ir pardavimai

 

Apie projektą

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programa „Verslas ir antreprenerystė“ organizuojama pagal naują ir inovatyvų Lietuvoje studijų modelį, orientuotą į praktinių gebėjimų ugdymą. Programa apima dvi specializacijas: „Eksporto valdymas“ (Eksporto lyderių programa SPARNAI, kuri vystoma bendradarbiaujant su Inovacijų agentūra) bei „Verslo strategija ir pardavimai”, kuriose akcentuojamas teorinių žinių taikymas verslo įmonėse dirbant pilną darbo dieną. Atlikdami praktiką studentai įgyvendina asmeninę praktikos užduočių ir verslo kompetencijų tobulinimo programą, kuri prieš prasidedant praktikai parengiama trišaliu įmonės, studento ir universiteto susitarimu.

Verslo studijų praktika organizuojama rotaciniu būdu. Praktikai paruošti studentai 2 semestrus (po 18 savaičių) dirba įmonėse pilną darbo dieną, o jiems įmonė skiria stipendiją. Praktikos metu studentai nuolat palaikomi ir ugdomi bendradarbiaujant universiteto ir įmonės mentoriams, siekiant jaunus talentus integruoti į verslo aplinką.

Tai bakalauro lygmens studentai, kurie atlikdami praktiką studijuoja „Verslo ir antreprenerystės” studijų programos 3 arba 4 kurse. Praktika atliekama vasario – gegužės (I rotacija) ir rugsėjo – gruodžio (II rotacija) mėnesiais. Artimiausia praktika: nuo 2024 m. vasario 1 d. iki 2024 birželio 6 d. (lygiai 18 sav.). Kviečiame įmones registruotis!

 

Verslo strategija ir pardavimai

Dalyvauti programoje verta

Studentai įmonėje praktiką atliks jau turintys reikalingų pardavimų srities žinių ir gebėjimų dirbti naujausiais IT įrankiais bei metodikomis (pvz., MsPowerBI, Kearney The Purchasing Chessboard ir kt.). Jie moka analizuoti prekybos statistiką, įvertinti koreliacijas, pagrįsti tiekimo kainos strategiją. Įmonės, dalyvaudamos programoje, gauna išskirtinę galimybę – praktikai pasiruošusius studentus.

Praktikos vietų parinkimas vyksta derinant suinteresuotų įmonių ir studentų prioritetus. Prieš praktikos sutarčių sudarymą yra organizuojami įmonių ir studentų susitikimai – praktikos pokalbiai.

Vertės
įmonių atranka

Įmonių atrankos kriterijai

  • Įmonėje turi būti nemažiau kaip 10 darbuotojų;
  • Įmonė turi teigiamą kreditingumo istoriją ir gali užtikrinti praktikos vietą visam numatytam praktikos laikotarpiui (4 mėn.);
  • Įmonė veikia pardavimų organizavimo srityje (ne mažiau nei 3 metai) ir turi galimybę skirti darbuotoją, turintį kompetencijų šioje srityje, kuris taptų studentų praktikos mentoriumi.

Registracija pokalbiui

Asmens duomenų tvarkymas(Privalomas)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Partneriai ir dalyviai

Kontaktai

Prof. dr. Rimgailė Vaitkienė

el. p. rimgaile.vaitkiene@ktu.lt