Sveiko gyvenimo stiliaus ir tvaraus maisto vartojimo sąsajos senėjančios visuomenės tendencijų kontekste (REALIFE)

 

Projekto nr.: P-MIP-20-147

Projekto aprašymas:

Globalaus vartojimo tendencijos atskleidžia nuolat augantį sveiko gyvenimo stiliaus teikiamos naudos suvokimą ir vartotojų pasiryžimą skirti daugiau laiko bei pajamų jį patvirtinančioms vartojimo praktikoms įgyvendinti. Atliepiant sveiko gyvenimo stiliaus sklaidai, keičiasi maisto pirkimo ir vartojimo įpročiai. Sveiko senėjimo kontekstas ir maisto vartojimo pažinimo prioritetai lemia, kad projekte sveiko gyvenimo stiliaus ir tvaraus maisto vartojimo sąsajų identifikavimas grindžiamas skirtingų amžiaus grupių vartotojų – tiek jaunesniųjų, tiek vyresniųjų – įtraukimu. Tokios aprėpties mokslinių tyrimų rezultatai neabejotinai prisidės prie kryptingos ir ilgalaikės sveikos gyvensenos bei tvaraus maisto vartojimo skatinimo politikos kūrimo ir įgyvendinimo Lietuvoje.
Tikslas – pagrįsti sveiko gyvenimo stiliaus ir tvaraus maisto vartojimo sąsajas, įgalinančias senėjančios visuomenės sąlygomis aktualios tvaraus maisto vartojimo skatinimo politikos plėtrą.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Projekto tyrėjų grupės planuojami pasiekti originalūs rezultatai – sukonstruotas ir patikrintas konceptualus modelis bei parengta mišrių metodų tyrimo metodologija – prisidės prie mokslinio postūmio vartotojų elgsenos ir tvaraus marketingo srityse. Esminiai projekte sprendžiamų uždavinių originalumo požymiai yra šie:
– Holistinis požiūris į sveiko gyvenimo stilių, akcentuojant tiek fizinę, tiek dvasinę sveikos gyvensenos dimensijas.
– Siekis sveiko gyvenimo stiliaus ir tvaraus maisto vartojimo elgsenos sąsajas grįsti galimu abipusiu tiriamų kintamųjų ryšiu, neapsiribojant sveiko gyvenimo stiliaus kaip elgsenos determinanto vaidmeniu.
– Amžiaus kaip tiriamas sąsajas moderuojančio veiksnio, o ne sveiko gyvenimo stiliaus antecedento apibrėžimas.
– Tradicinių ir neuromarketingo tyrimų rezultatų kombinavimas siekiant paaiškinti tvaraus maisto vartojimo elgseną skirtingose vartotojų amžiaus grupėse ir jos sąsajas su sveiko gyvenimo stiliumi tampa savalaikiu planuojamų tyrimų metodologinio naujumo įrodymu, suponuojančiu reikšmingą indėlį į vartotojų elgsenos tyrimų raidą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-05-01 - 2022-11-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jūratė Banytė

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras