Saviorganizacija grįstas verslo ekosistemos formavimas: fizinės ir virtualios bendradarbiavimo platformos sukūrimas ir kompetencijų vystymas

   

Projekto nr.: 01.2.1-LVPA-K-856-01-0105

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-08-13 - 2022-08-12

Projekto koordinatorius: MB “Brazzistudio”

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jolita Čeičytė-Pranskūnė

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras