Prekybinių procesų rizikos valdymas pasitelkiant didžiuosius duomenis ir dirbtinį intelektą

   

Projekto nr.: J05-LVPA-K-04-0083

Projekto aprašymas:

Projekto esmė – sukurti pardavimo procesų rizikos vertinimo ir valdymo modelį, kuris dirbtinio intelekto ir didžiųjų verslo duomenų valdymo sistemų pagalba padės įmonėms identifikuoti ir suvaldyti su kliento reputacija, mokumu, mokesčių vengimu susijusias rizikas. Atlikus mokslinius tyrimus ir sukūrus reikiamus duomenų kaupimo ir vertinimo algoritmus, butų kuriamas ir IT įrankio prototipas, kuris į vieną didelę duomenų bazę rinks skirtingų šaltinių, skirtingų duomenų formatų, didelės spartos duomenis. Taip pat kuriami dirbtinio intelekto algoritmai rizikos indentifikavimui ir valdymui, kurie naudos didelės duomenų bazės duomenis.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“


Projekto rezultatai:

Projekto rezultatas –sukurti pardavimo procesų rizikos vertinimo ir valdymo modelį, padėsiantį įmonei identifikuoti ir suvaldyti su kliento reputacija, mokumu, mokesčių vengimu susijusias rizikas dirbtinio intelekto ir didžiųjų verslo duomenų valdymo sistemų pagalba.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-02-25 - 2021-07-01

Projekto koordinatorius: UAB „Idėjų valda"

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Gerda Žigienė, Robertas Alzbutas

Trukmė:
2019 - 2021

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra