Organizacijų skaitmeninės transformacijos sąlygotas darbuotojų nesaugumas dėl darbo (STINSEC)

 

Projekto nr.: PP59/2014

Projekto aprašymas:

XXI a. apibūdinamas kaip „skaitmeninė era“, kurioje visuomenė, individas ir verslas tampa vis labiau priklausomi nuo technologijų. Iš esmės keičiasi įprastiniai darbo organizavimo ir atlikimo būdai, organizacijos vis intensyviau taiko technologijomis grįstus sprendimus. Skaitmeninių transformacijų kontekste gali pasireikšti ir stiprėti darbuotojo nerimas, jog jo darbas yra „rizikos zonoje“, jog jis gali būti pakeistas robotais ar kitomis technologijomis. Mokslinėje literatūroje tai vadinama darbuotojo nesaugumu dėl darbo, kuris apibūdinamas kaip darbuotojo subjektyvi baimė dėl esamo užimtumo (darbo) tęstinumo ir stabilumo. Nesaugumas dėl darbo laikomas stresoriumi, sukeliančiu neigiamą poveikį tiek darbuotojui, tiek organizacijai. Poveikis galimas trumpalaikėje bei ilgalaikėje perspektyvoje ir pasireiškia darbuotojo sveikatai, darbuotojo nuostatoms dėl darbo ir organizacijos, darbuotojo atliekamo darbo kokybei. Siekiant organizacijų tvarumo ir darbuotojų gerovės, būtina identifikuoti nesaugumo mažinimo veiksnius, ypatingą dėmesį skiriant organizaciniams veiksniams. Projekto tikslas – atskleisti organizacijų skaitmeninės transformacijos sąlygotą darbuotojų nesaugumą dėl darbo.

Projekto finansavimas:

KTU Mokslo ir inovacijų fondas


Projekto rezultatai:

Tyrimas Lietuvos baldų sektoriaus įmonėse atskleidė, kad darbuotojai, dirbantys prie robotizuotų gamybos linijų, jaučia nesaugumą dėl darbo, tačiau jis nėra aukštas. Tačiau, kuo darbuotojas, dirbantis prie robotizuotos linijos, jaučia didesnį susirūpinimą, nerimą ir baimę dėl savo darbo vietos, tuo jo darbo rezultatai yra blogesni bei mažėja pasitenkinimas darbu, emocinis įsipareigojimas organizacijai bei įsitraukimas į organizaciją.
Empirinio tyrimo rezultatai leido suformuluoti ir pateikti įžvalgas žmonių išteklių valdymo profesionalams apie galimą gamybos robotizavimo poveikį darbuotojams, o kartu ir pačioms organizacijoms. Šios įžvalgos suponuoja priemones ir praktikas, kurias turėtų organizacijos implementuoti siekiant mažinti darbuotojų nesaugumo dėl darbo jausmą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-14 - 2020-12-31

Vadovas:
Živilė Stankevičiūtė

Trukmė:
2020 - 2020

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras