MTEP imlaus verslo vystymosi veiksnių longitudinė studija: strategijos, inovacinių gebėjimų, tinklaveikos ir internacionalizacijos dinamika NIS (TIGRAS)

 

Projekto nr.: P-MIP-19-332

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-06-03 - 2022-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Monika Petraitė

Trukmė:
2019 - 2022

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras