Lėtinėmis ligomis sergančių pacientų žinių įgalinimo savarankiškam ligos valdymui scenarijai (KEmpow)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-19-0097

Projekto aprašymas:

Lėtines ligos įvardinamos kaip tvarumo iššūkis Europos sveikatos sistemoms, nes lėtinių ligų masto augimas dėl visuomenės populiacijos senėjimo ir gyvenimo trukmės ilgėjimo, reikalauja didinti finansines investicijas ir efektyviai patenkinti pacientų poreikius ir lūkesčius. Tuo tarpu mokslo darbuose sutariama, kad šiame kontekste svarbi požiūrio į lėtinių ligų pacientus paradigminė slinktis nuo orientacijos į ligą, link orientacijos į pacientą, kaip aktyvų sveikatos priežiūros parterį. Pacientas, kaip aktyvus partneris, galėtų savarankiškai valdyti ligą, priimti racionalius, su savo sveikatos būkle susijusius kasdienius sprendimus užtikrindamas sveikatai palankią elgseną. Lėtinėmis ligomis sergančių pacientų sveikatai palanki elgsena sumažintų finansinę naštą sveikatos priežiūros sektoriui. Esminė prielaida leidžianti vykti paciento savarankiškam ligos valdymui yra pacientų įgalinimas. Pacientai yra įgalinami priimti savarankiškus ligos valdymo sprendimus ir būti atsakingi visų pirma tuomet, kai turi reikalingų ir su jų liga susijusių žinių ir gebėjimų. Projekto Kempow idėja remiasi lėtinėmis ligomis sergančių pacientų žinių įgalinimo savarankiškam ligos valdymui strateginio įrankio scenarijų pavidalu sukūrimu, integruojančiu pacientų žinių įgalintojų vystymosi šablonus bei adekvačius žinių valdymo sprendimus pacientų savarankišam ligos valdymui. Atsižvelgiant į tai, kad pacientų savarankiškas ligos valdymas yra viena iš prioritetinių Europos komisijos sričių, o pacientų žinių įgalinimas yra svarbiausia pacientų įgalinimo savarankiškam ligos valdymui prielaida, projekto KEmpow įgyvendinimas prisideda prie tvarumo iššūkio Europos sveikatos sistemoms (su)valdymo, sprendžiant pacientų vaidmens transformacijos klausimą. O taip pat mokslinių tiriamųjų veiklų įvykdymas reikšmingas mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimui, sprendžiant tarpdiscipliniškumo, tarptautinio bendradarbiavimo ir aukščiausios kvalifikacijos akademinių darbuotojų rengimo problemas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.


Projekto rezultatai:

Projekto Kempow esminis rezultatas – lėtinėmis ligomis sergančių pacientų žinių įgalinimo savarankiškam ligos valdymui strateginio įrankio, integruojančio pacientų žinių įgalintojų vystymosi šablonus bei adekvačius žinių valdymo sprendimus pacientų savarankišam ligos valdymui, scenarijų pavidalu sukūrimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 - 2022-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rimgailė Vaitkienė

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras