Intelektuali ledo ritulio treniravimo(si) sistema

   

Projekto nr.: 01.2.1-LVPA-T-848-02-0013

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-07-01 - 2022-05-31

Projekto koordinatorius: SPORTO INTELEKTAS, UAB

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Asta Savanevičienė, Aurelijus Domeika

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Mechanikos inžinerijos katedra