Dirbtinio intelekto ir skaitmeninių technologijų panaudojimo sprendimai švietimo kokybei gerinti reaguojant į COVID-19 (TRANSFORM-ED)

   

Projekto nr.: P-DNR-21-15

Projekto aprašymas:

Dėl COVID-19 nulemto karantino šalies švietimo sistema patyrė ūmų stresą perkeldama mokymąsi į virtualią ar kitomis skaitmeninėmis technologijomis kuriamą edukacinę aplinką. Skaitmeninių technologijų integracija į švietimo sritį ir be COVID-19 buvo pastarojo laikmečio prioritetinis darbotvarkės klausimas. Moksliniai tyrimai, vykdyti anksčiau ir COVID-19 laikotarpiu atskleidė, kad nuotolinis mokymasis ar mokymasis virtualiose aplinkose reikalauja kitokių didaktinių/pedagoginių sprendimų, kitaip organizuojamo pedagoginio proceso. Siekiamas tikslas – nustatyti pasiteisinusius DI, skaitmenizavimo ir technologijų integravimo į ugdymo procesą sprendinius, atveriančius naujas mokymosi aplinkas, didinančius mokymo(si) prieinamumą, bei parengti/pasiūlyti mokslo žiniomis grįstus sprendinius ugdymo sistemos modelio transformacijai, t.y. iš esmės patobulintus ir atnaujintus ugdymo procesus, erdves ir EdTech partnerystes, mokytojų/edukatorių vaidmenis, skaitmeninių-pedagoginių kompetencijų, vadybos ir analitikos sinergiją, įvairialypės atskirties mažinimo sprendimus.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo taryba, trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19. Projektas finansuojamas iš 2021 – 2027 m. Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų šaltinių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-04-21 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: VISIONARY ANALYTICS, UAB, BITDEGREE, UAB

Vadovas:
Berita Simonaitienė, Eglė Staniškienė

Trukmė:
2021 - 2021

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas