Apmokytas mašininio mokymosi modelis inovacijų komandos kompozicijos valdymui (MIKiMO)

 

Projekto nr.: PP-91N/19

Projekto aprašymas:

Projektu MIKiMO siekiama sukurti mašininio mokymosi modelį inovacijų komandos kompozicijos valdymui, apmokytą prognozuoti komandos inovatyvumo potencialą pagal žinių ir požiūrių intensyvumą bei jų kaitą komandos kompozicijoje. Apmokytas mašininio mokymosi modelis konvertuojamas į programą, kuria galima naudotis kaip produktu inovacijų komandos inovatyvumo prognozavimui ir jos kompozicijos valdymui. Projekto metu kuriamos tarpdisciplininės žinios, kai surinkti socialiniai duomenys tarnauja pagrindu mašininio modelio apmokymui, kurio pagrindu bus priimami greiti ir tikslūs tokių sudėtingų struktūrų, kaip inovacijų komandos, tvaraus valdymo sprendimai. Toks modelis leidžia identifikuoti „silpnuosius signalus“ (weak signals), kurie leidžia numatyti tolimesnį inovacijų komandos atlikimo profilį, ir vykdyti ankstyvąsias vadybines intervencijas bei priimti svarbius verslo vystymo sprendimus (pvz., rizikos investicijas). Sukurtų sprendimų pagrindu siekiama sukurti komercializuojamą taikomąjį sprendimą verslui (startuoliams ir stambioms inovatyvioms organizacijoms).

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas


Projekto rezultatai:

1. Sukurta indikatorių sistema komandos inovatyvumui nustatyti pagal žinių ir požiūrių intensyvumą bei jų kaitą komandos kompozicijoje, ir ja remiantis parengtas integruotas komandos inovatyvumo ir tvarumo prognozavimo modelis.
2. Apmokytas ir validuotas mašininio mokymosi modelis inovacijų komandos kompozicijos valdymui.
3. Taikant parengtą mašininio mokymosi modelį kūrybinėse tarpdisciplininėse inovacijų komandose sutikrintos komandos inovatyvumo prognozės su realiais rezultatais ir paruoštos gairės tolimesniam modelio tobulinimui bei pateiktos praktinės rekomendacijos.

Pagrindinis projekto rezultatas – apmokytu mašininio mokymosi modeliu paremtas internetinis įrankis inovacijų komandos inovatyvumo prognozavimui ir jos kompozicijos valdymui.
Pasiektas 70-90% komandos rezultatų (gebėjimo generuoti idėjas, kritiškai įvertinti idėjas, inkrementinės, architektūrinės, radikalios inovacijos sukūrimas, projekto sėkmingas įgyvendinimas) prognozavimo patikimumas pagal komandos kompozicijos ir konteksto parametrus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 - 2019-12-31

Vadovas:
Vytautė Dlugoborskytė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras