Tvaraus judumo mieste supratimo raktas: rengiamas Besimokančiojo vadovas

KTU Atsakingai | 2023-10-16

Projekto „Mokymasis visą gyvenimą apie tvarų mobilumą mieste“ (GREENMOBILITY) tikslas – padėti švietimo ir mokymo institucijoms formuoti sistemiškai ir kritiškai mąstančius žmones, kuriems rūpi mūsų planetos dabartis ir ateitis. Tai galima padaryti siūlant atitinkamas mokymosi veiklas bei priemones visiems besimokantiesiems, nepriklausomai nuo jų amžiaus, išsilavinimo lygio ir švietimo aplinkos (formaliojo, neformaliojo ir savišvietos). Vykdydami įvairią veiklą, projekto partneriai siekia, kad pasikeistų žmonių elgesys miesto erdvėje.

Šiuo metu partneriai rengia Besimokančiojo vadovą, kuris identifikuoja  žinias ir įgūdžius, reikalingus tvaraus judumo mieste koncepcijai suprasti. Taip pat šis vadovas susistemins informaciją, kuri bus naudojama tolesnėje projektinėje veikloje, įtraukiančioje tikslinę auditoriją ir siekiančioje didinti žmonių informuotumą bei siekti jų elgsenos pokyčių judumo mieste srityje.

Konkrečiau,  Besimokančiojo  vadove bus pateikta visa informacija, reikalinga suprasti, koks šiandien yra judumas miestuose, kokį poveikį daro judumo pasirinkimai ir kaip darnaus judumo mieste koncepcijos taikymas gali pagerinti gyvenimo kokybę miestuose bei prisidėti prie kovos su klimato kaita.

Projekto konsorciumas ką tik baigė rengti metodologiją ir Besimokančiojo vadovo dizainą ir šiuo metu  rengia jo turinį ir detalią medžiagą. Po diskusijų ir literatūros analizės partneriai sutarė, kad būtinai turi būti įtrauktos šios temos:

  • Tvaraus judumo mieste koncepcija;
  • Teigiamas požiūris į tvarų elgesį ir mąstysenos pokyčius, susijusius su keturiomis GreenComp kompetencijos sritimis;
  • Tvaraus ir pažangaus judumo galimybės, alternatyvos ir efektyvesnės transporto priemonės;
  • Viešasis transportas ir bendras judumas;
  • Judumas kaimynystėje vietos lygmeniu ir nauda sveikatai.

Ar norite sužinoti daugiau apie projektą?

Sekite mus mūsų socialinės žiniasklaidos kanaluose: green4mobility Facebook bei @green4mobility.eu Instagram arba aplankykite mūsų interneto svetainę: https://green4mobility.eu/

Toliau tvariai judėkime ir žingsnis po žingsnio darykime savo miestus ekologiškesnius!

Projekto partneriai:

Projekto partnerių logoKauno technologijos universitetas) (KTU) – lyderiaujantis  Lietuvos universitetas, siūlantis platų studijų ir mokslinių tyrimų spektrą bei glaudžiai bendradarbiaujantis su verslu.

LAND Impresa sociale s.r.l. (LAND) (Italija) – socialinė įmonė, kurios tikslas – plėtoti novatorišką ekologišką praktiką, tvarų žemės ūkį ir įgyvendinti nacionalinius bei tarptautinius projektus, skirtus aplinkos apsaugai ir ekologiniam perėjimui.

SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED (SYNTHESIS)) (Kipras), pirmaujanti organizacija socialinio verslumo ir socialinių inovacijų srityse.

The International Sustainability Collaborative Ek. För (TISC) (Švedija), pirmaujantis partneris, kuriantis internetinio mokymosi aplinkas, taip pat praktinius mokymus bei seminarus elgsenos pokyčių ir darnaus vystymosi tema.

University of Thessaly  (UTH) (Graikija), žinomas dėl savo puikių mokslinių tyrimų rezultatų ir išskirtinių mokslo pasiekimų pagal tarptautinius standartus.

 

Projektas „Mokymasis visą gyvenimą apie tvarų mobilumą mieste“ (GREENMOBILITY)

Projekto numeris: 2022-1-LT01-KA220-HED-000085575

Greenmobility ir ES