Lietuvos ir Vokietijos tyrimas: Kaip didinti darbuotojų gebėjimą prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių sąlygų?

Mokslo pritaikomumas | 2021-12-21

COVID-19 pandemija toliau keičia mūsų gyvenimus bei kelia iššūkius darbe. Tai ypatingai akivaizdu socialinių paslaugų bei slaugos sektoriuose, kur darbuotojai labiau nei kada nors anksčiau susiduria su neapibrėžtomis ir nepalankiomis situacijomis, tokiomis kaip ribotos galimybės atsisakyti ar mažinti socialinį kontaktą, baimė užsikrėsti bei padidėję darbo krūviai. Kaip didinti darbuotojų gebėjimą nuolat prisitaikyti ir gerai jaustis darbe, net ir esant sudėtingomis aplinkybėmis?

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto doc. Živilė Stankevičiūtė Vokietijos akademinės mainų tarnybos (DAAD) remiamos stažuotės metu kartu su Brėmeno universiteto Darbo ir ekonomikos instituto  prof. Guido Becke vykdo tyrimą darbuotojų atsparumo tema.

Darbuotojų atsparumą didinančių veiksnių tyrimas

Iššūkiai, su kuriais susiduria organizacijos ir jų darbuotojai, nuolat didėja ir įgyja vis įvairesnes formas. Jeigu per pastarąjį dešimtmetį sparti technologijų plėtra ar besikeičiantys vartotojų įpročiai ir poreikiai buvo vieni iš esminių veiksnių, skatinančių darbdavius ir darbuotojus keistis, tai nuo 2020 m. pradžios COVID-19 pandemija laikoma kertine priežastimi, transformuojančiu įprastus darbo organizavimo modelius.

doc. dr. Živilė Stankevičiūtė

Svarbu, jog sėkmingas iššūkių, taip pat ir pandemijos sąlygotų, įveikimas priklauso nuo organizacijų ir darbuotojų sugebėjimo prisitaikyti prie jų, tai yra nuo jų atsparumo. Moksliniai tyrimai leidžia teigti, jog atsparūs darbuotojai yra produktyvesni bei labiau įsitraukę į organizacijos veiklas. Taigi, kyla klausimas kaip didinti darbuotojų gebėjimą nuolat prisitaikyti ir gerai jaustis darbe, net ir esant sudėtingomis aplinkybėmis? Šį klausimą nagrinėja DAAD remiamas (daugiau apie DAAD finansavimo galimybes ) Kauno technologijos universiteto kartu su kolegomis iš Brėmeno universiteto įgyvendinamas projektas apie darbuotojų atsparumą ir jį didinančius veiksnius.

Projekto tiksline grupe pasirinkti socialiniai bei slaugos darbuotojai, įvertinus tai, jog šie darbuotojai labiau nei kada nors anksčiau susiduria su neapibrėžtomis ir nepalankiomis situacijomis, kurių sprendimui neturi panašios ankstesnės patirties. Ribotos galimybės atsisakyti ar mažinti socialinį kontaktą, baimė užsikrėsti bei padidėję darbo krūviai – tai tik dalis veiksnių, su kuriais susiduria socialiniai bei slaugos darbuotojai ir kurių sėkmingas įveikimas didina pačių darbuotojų atsparumą.

Tyrimas vykdomas tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje, o detalius rezultatus planuojama pristatyti 2022 m. sausio mėn. Išsamios įžvalgos bus skelbiamos ir KTU tinklalapyje. Tyrimas leidžia plėtoti bendradarbiavimą tarp Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto bei Brėmeno universiteto Darbo ir ekonomikos instituto.