Lietuvos banko ekspertės: didieji duomenys yra turtas

Mokslo pritaikomumas | 2023-05-17

Įvairius duomenis kaupia, analizuoja ir saugo bene visi verslo subjektai ir viešasis sektorius: nuo mažų individualių įmonių iki įmonių milžinių, kurių metinis pelnas siekia daugiau nei 1,5 mlrd. eurų. Duomenų valdymas versle yra naudingas įrankis, kuris gali atskleisti svarbią rinkos tendenciją, klientų pageidavimus arba leisti įmonėms prisitaikyti prie kintančių sąlygų, sparčiau reaguoti į rinkos pokyčius ir įgyti konkurencinį pranašumą.

Apie didžiųjų duomenų analizės įtaką įvairiems verslo subjektams ar namų ūkiams ir jų tikslingą valdymą kalbamės su KTU „Big Data School 2023“ lektorėmis – Lietuvos banko Duomenų ir statistikos departamento Duomenų valdysenos skyriaus vadove Edita Lukaševičiūte ir Finansinio stabilumo departamento makroprudencinės analizės skyriaus vyriausiąja ekonomiste Viktorija Grybauskaite.

– Viešojoje erdvėje didieji duomenys neretai vadinami informacijos kalnu skaitmeninėje aukso kasykloje. Kodėl šiuolaikiniame pasaulyje svarbūs duomenys ir gebėjimas juos tvarkyti? Kaip galima panaudoti sukauptus duomenis, kad jie iš tiesų taptų aukso grynuoliais kiekvienai įmonei?

Pastaruoju metu visame pasaulyje duomenų tema tampa vis aktualesnė. Tiek privatusis, tiek viešasis sektoriai pradeda suvokti, kad duomenys yra turtas ir inicijuoja įvairius pokyčius, kad sutvarkytų savo duomenų ūkį. Lietuvos bankas  jau keletą metų aktyviai nagrinėja efektyvaus duomenų valdymo sprendimus, kad jie kurtų vertę visuomenei.

Edita Lukaševičiūtė

Tam svarbu apsibrėžti ir laikytis nustatytų duomenų valdymo principų. Lietuvos banko atveju, tai: duomenys yra turtas, duomenys naudojami visos organizacijos, o ne individualioje informacinėje sistemoje konkrečiai problemai spręsti. Duomenys yra kokybiški, saugūs, lengvai prieinami, aiškūs ir turi vieną šaltinį. Be to, kalbant apie duomenų rinkimą iš organizacijų, – siekiama rinkti duomenis tik vieną kartą (angl. only once), išsamius (angl. granular data) ir realaus laiko (angl. real time data) duomenis. Kokybiški, aiškūs duomenys leidžia organizacijoms priimti jais grįstus sprendimus, taip pat tokius duomenis galima atverti ir suteikti galimybę jais naudotis įvairioms suinteresuotoms šalims.

– Šiemet Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto organizuojamoje tarptautinėje Didžiųjų duomenų mokykloje (angl. Big Data School) Jūs skaitėte pranešimą apie duomenų valdymą centriniuose bankuose ir finansinio stabilumo vertinimą. Kokie yra namų ūkių finansiniam stabilumui poveikį darantys veiksniai? Ar šie veiksniai skiriasi tarp Lietuvos ir užsienio namų ūkių?

– Namų ūkių finansinė padėtis yra svarbus veiksnys, darantis įtaką bendrai ne tik ekonomikos raidai, bet taip pat ir finansų rinkos dalyviams bei finansų sistemos stabilumui, ypač per prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Tebesitęsianti aukšta infliacija, galimas pakartotinis energijos kainų išaugimas ir lėtėjanti ekonomikos raida varžo namų ūkių galimybes kaupti finansinius rezervus bei apriboja gyventojų perkamąją galią.

Viktorija Grybauskaitė

Be to, dėl griežtinamos pinigų politikos, augančios pagrindinės palūkanų normos didina gyventojų įsipareigojimų naštą, nes dauguma gyventojų būsto paskolų yra suteikiamos su kintama palūkanų norma.

Augančios palūkanų normos kartu su didele infliacija gali apsunkinti gyventojų galimybes vykdyti finansinius įsipareigojimus kredito įstaigoms ir lemti kredito nuostolių išaugimą. Siekiant įvertinti makroekonominių rizikų įtaką namų ūkiams, jų pajamoms ir turimiems įsipareigojimams, atliekamos namų ūkių pažeidžiamumo analizės, kurios mikroduomenų pagrindu leidžia įvertinti potencialų kredito rizikos išaugimą ir labiausiai pažeidžiamų paskolas turinčių namų ūkių dalį.

Šiuo metu panašios ekonomikos lėtėjimo, aukštos infliacijos ir augančių palūkanų normų tendencijos vyrauja ir kitose valstybėse, tačiau Lietuva išsiskiria reikšminga kintamų palūkanų normų paskolų dalimi palyginti su dauguma kitų ES valstybių, todėl pinigų politikos griežtinimas kur kas greičiau persiduoda į namų ūkių turimų paskolų aptarnavimo išlaidas.

– Su kokiais duomenų apdorojimo ir valdymo iššūkiais dažniausiai susiduria verslo įmonės? O bankų sektorius?

– Vienas iš pagrindinių iššūkių – centralizuoto požiūrio į duomenų valdymą trūkumas. Pagal iki šiol įprastą praktiką kiekvienas padalinys, o kartais net ir darbuotojas, duomenis naudoja lokaliai savo tikslams. Dėl šios priežasties neretai organizacijose nežinoma, kas ir kokius duomenis turi, duomenys ne tik kad nėra per mažai naudojami, bet ir renkami kelis kartus. Ne išimtis ir centrinis bankas – esame nustatę keletą atvejų, kai Lietuvos banko padaliniai pagal savo mandatą, rinkdami duomenis skirtingais tikslais (finansinio stabilumo, priežiūros, monetarinės politikos, statistikos, tyrimų), gauna labai panašius duomenis. Panaši problema stebima ir Lietuvos viešajame sektoriuje – duomenų teikėjai panašius, o kartais ir identiškus duomenis teikia kelioms skirtingoms institucijoms.

Kitas dažnai pasitaikantis iššūkis – nėra vieningos duomenų rinkimo politikos ir duomenų rinkimo principų įgyvendinimo. Duomenų teikėjams (jų tarpe ir bankų sektoriui) dažnu atveju neaiškus duomenų teikimo procesas, sunku kontroliuoti duomenų pateikimo terminus, nesuteikta galimybė gauti konsultacijas dėl duomenų teikimo vieno langelio principu. Be to, šiuo metu vis dar nemaža dalis organizacijų renkamų duomenų yra pateikiami ataskaitų pavidalu, t. y. duomenų teikėjai pagal tam tikras taisykles ir pjūvius užpildo nustatytus ataskaitų laukus. Norint parengti tokias ataskaitas, duomenų teikėjai neretai susiduria su papildomais kaštais, nes reikalingos  investicijos tiek į žmogiškąjį kapitalą, tiek į technologijas.

Galiausiai dėl centralizuoto požiūrio ir gerosios duomenų valdymo praktikos  trūkumo,  neefektyviai surinkti duomenys neefektyviai ir panaudojami – sunku juos surasti, užtikrinti jų kokybę, o sprendimai priimami remiantis skirtingų šaltinių duomenimis (neįgyvendinamas vieno tiesos šaltinio principas).

– Per pastaruosius 5-erius metus duomenų apdorojimo ir valdymo specialistų skaičius Europos duomenų rinkoje padidėjo 69 proc. Skaičiuojama, kad šiuo metu dar trūksta daugiau kaip 400 tūkst. darbuotojų, o ateities prognozės rodo, kad iki 2025 m. šių specialistų poreikis padidės daugiau nei 50 proc.  O kaip yra Lietuvos įmonėse? Ar duomenų specialistų poreikis vis dar auga? O bankų sektoriuje? 

Neabejotinai duomenų specialistų poreikis yra didelis ir jis tik didės. Bankai visuomet buvo priklausomi nuo duomenų, remiantis duomenimis priimami svarbūs sprendimai, tačiau pastaruoju metu situacija keičiasi – neužtenka turėti hipotezę ir ją patvirtinti istoriniais duomenimis. Šioje greitai besikeičiančioje aplinkoje vis svarbiau tampa kurti prognozių modelius ir iš jų generuoti duomenimis paremtas įžvalgas. Taigi duomenų specialistai tampa privaloma organizacijos dalimi – pradedant duomenų surinkimo sprendimų optimizavimu, jų apdorojimo užduotimis ir baigiant duomenimis paremtų įžvalgų pateikimu. Be to, pastebima tendencija, kad skirtumas tarp IT ir ne IT personalo mažėja – jei norima tapti sėkmingu organizacijoje, vis svarbiau turėti ne tik pažangios duomenų analitikos, duomenų mokslo įgūdžių pažangių analitikos įgūdžių, bet ir suprasti dirbtinio intelekto pagrindus.

– Ar lengva rasti naują komandos narį, gebantį kokybiškai apdoroti įvairius duomenis? Ar turite iš ko rinktis?

– Duomenų specialistų paieška nėra lengva. Daugėja organizacijų, kurios supranta duomenų vertę ir konkuruoja tarpusavyje dėl gerų specialistų. Be to, Lietuvos  rinkoje yra nemažai pradedančiųjų duomenų specialistų bei patyrusių ekspertų, tačiau jaučiamas vidutinio lygio (angl. seniority) duomenų specialistų, ypač duomenų inžinierių, trūkumas.

–  Mūsų fakultete prieš trejus metus pradėta vykdyti tarpkryptė bakalauro studijų programa Duomenų mokslas ir inžinerija, sujungianti taikomosios matematikos ir informacijos sistemų kryptis; jau ne vieną laidą esame išleidę Didžiųjų verslo duomenų analitikos magistrų,  gebančių atpažinti verslo problemas, jas spręsti ir pateikti naujų įžvalgų. Ką manote apie šias fakulteto pastangas užpildyti duomenų specialistų trūkumą?

Džiaugiamės, kad universitetai reaguoja į naujausias tendencijas ir gali pasiūlyti studijas, kurios būsimiems specialistams suteikia matematikos, statistikos, informatikos ir verslo procesų žinių ir įgūdžių, kurie tikrai reikalingi praktiškai kiekvienoje organizacijoje.

– Kuo jums asmeniškai įdomi duomenų mokslo sritis?

Duomenų panaudojimas, analizė ir pavertimas informacija yra neatsiejama šiuolaikinio pasaulio dalis. Remdamiesi duomenimis mes ne tik analizuojame praeities įvykius, bet ir atliekame prognozes. Duomenys svarbūs ir inovacijų srityje. Ir tik pasitelkdami duomenų mokslo priemones galime iš duomenų gauti didžiausią vertę – juos suprasti, panaudoti įžvalgoms, rizikų vertinimui ir užkardymui  ir galiausiai atverti, kad jie būtų kuo plačiau naudojami ir kurtų pridėtinę naudą visuomenei.

Kalbino Virginija Klusienė