Į magistrantūrą po darbo versle – papildomas pusė balo stojant bei didesnis atlyginimas baigus studijas

KTU Atsakingai | 2024-05-02

Remiantis 2022 metų duomenimis, studentai, pabaigę magistrantūros studijas, uždirba 37 proc. daugiau, lyginant su studentais, pabaigusiais tik bakalauro studijas. Taipogi, statistika rodo, jog magistrų įsidarbinimo procentas yra geresnis. Stojančiųjų nuo gegužės 2 d. į Kauno technologijos universitetą (KTU) laukia naujovės – ne tik naujos, bet ir šiuolaikinę darbo rinką atliepiančios programos.

Gegužės 2 dieną Kauno technologijos universitete (KTU) prasideda priėmimas į magistrantūros (taip pat ir Verslo administravimą vadovams (MBA)), doktorantūros ir profesines pedagogikos studijas.

Naujos studijų programos bei individualus dėmesys

„Stebėdami šių dienų aktualijas, 2024-aisiais stojantiesiems pasiūlysime naują magistrantūros studijų programą „Duomenų mokslas ir dirbtinis intelektas“, šiuo metu laukiame jos akreditacijos. Taip pat dalyje magistrantūros programų pasiūlysime galimybę pasirinkti mokymosi kelią, leidžiantį personalizuoti mokymosi procesą, lanksčiai reaguojant į besimokančiojo lūkesčius ir tikslus“, – teigia KTU studijų prorektorė doc. dr. Kristina Ukvalbergienė.

Be to, šiais metais keičiasi ir stojančiųjų į magistrantūrą konkursinio balo skaičiavimo metodika – į stojamąjį konkursinį balą bus galima papildomai įtraukti vienerių metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį. Tikimasi, kad tai suteiks studentams galimybę pritaikyti savo praktinius įgūdžius ir patirtį, juos praturtinant akademiniais tikslais ir universitete įgytomis kompetencijomis.

Kristina Ukvalbergienė
Kristina Ukvalbergienė

2024-aisiais KTU stojantiesiems siūlo platų magistrantūros studijų programų pasirinkimą – priėmimas bus vykdomas į 54 magistrantūros studijų programas, o iš jų net 29 studijų programas bus galima studijuoti anglų kalba.

K. Ukvalbergienė pastebi, kad naujovės laukia ne tik magistrantų, bet ir doktorantūroje ketinančių studijuoti studentų. Šiemet KTU kartu su Prahos Karolio universitetu, esančiu Čekijoje, ir Georgo Augusto Getingeno universitetu, esančiu Vokietijoje, pradeda vykdyti matematikos mokslo krypties doktorantūros studijas.

Verslo administravimo (MBA) studijos – vadovų lyderystę ugdančios studijos su technologijų „prieskoniu“

Šiandien iššūkiai, su kuriais susiduria verslo atstovai, dažniausiai susiję su nuolat besivystančių technologijų poveikiu verslo aplinkai ir lyderių gebėjimu prisitaikyti. Nuo vidurinės grandies vadovų priklauso pokyčių organizacijoje įgyvendinimas, todėl būtina ugdyti jų gebėjimą prisitaikyti kintančioje aplinkoje.

Edita Gimžauskienė
Edita Gimžauskienė

Pasak KTU strateginių partnerysčių prorektorės prof. dr. Editos Gimžauskienės, vidurinės grandies vadovai turi matyti sistemišką organizacijos paveikslą ir suprasti, kaip nuo viename lygyje priimtų sprendimų priklauso visos organizacijos rezultatai. Jos teigimu, būtent nuo šių vadovų priklauso, kaip organizacijos pokyčiai bus iškomunikuoti, suprasti ir įgyvendinami organizacijos bendruomenėje.

„Jie pirmieji išgirsta savo komandos lūkesčius ir turi mokėti juos pritaikyti prie organizacijos aukščiausio lygio vadovų keliamų tikslų. Tokioms kompetencijoms ugdyti reikia vadybinių žinių, praktinių įgūdžių, o taip pat strateginio, kritinio mąstymo, verslumo ir įtakos lyderystės“, – pastebi E. Gimžauskienė.

Šiuolaikiniame pasaulyje ir Lietuvoje vykstantys pokyčiai susiję su žaliojo kurso, žiedinės ekonomikos keliamais uždaviniais ir skaitmenine verslo transformacija. Dėl šių priežasčių vidutinės grandies vadovams tenka ne tik ugdyti savo minkštąsias kompetencijas, bet ir gilinti technologines žinias.

„KTU, būdamas technologinio profilio universitetu, turi unikalią galimybę derinti vadybinį bei verslo turinį su technologinėmis žiniomis. Technologinių žinių perdavimas vadovams suprantama kalba – vienas iš Verslo administravimo (MBA) studijų programos privalumų bei išskirtinumų“, – pažymi KTU strateginių partnerysčių prorektorė.

Pačios Verslo administravimo (MBA) studijų programos idėja grindžiama pokyčių lyderystės poreikiu, o programos turinys kuriamas per keturis tarpdisciplininius tematinius laukus – strategiją ir verslo modelius, technologines tendencijas ir transformacijas, inovacijų valdymą ir organizacijos vystymą.

„Klasikinės verslo studijų disciplinos – rinkodara, finansai, žmonių išteklių vadyba, integruotos į minėtus modelių blokus, o technologinio pobūdžio turinys – kaip papildomas „prieskonis“ programoje. Tuo tarpu praktinės veiklos glaudžiai susijusios su šiomis temomis ir vykdomos pasitelkiant įvairius projektus. Juos ateityje galima vystyti ir įgyvendinti organizacijose“, – sako E. Gimžauskienė.

Be suteikiamų naujausių technologinių ir verslo žinių, programa vysto strateginio bei kritinio mąstymo, verslumo ir įtakos lyderystės kompetencijas, kurios būtinos šiuolaikiniams vadovams.

„Besimokančiųjų žinios ir kompetencijos testuojamos tiek pradedant, tiek baigiant studijas, naudojant tarptautines metodikas. Taigi, kartu su magistrantūros laipsniui prilygstančiu MBA diplomu absolventai gauna ir kompetencijų pažangos ataskaitą“, – teigia KTU prorektorė.

Įgiję magistro laipsnį uždirba 37 proc. daugiau

Remiantis 2022 metų duomenimis, studentai, pabaigę magistrantūros studijas, uždirba 37 proc. daugiau, lyginant su studentais, pabaigusiais tik bakalauro studijas, o jų įsidarbinimo procentas yra geresnis.

Kaip teigia KTU studijų prorektorė doc. dr. K. Ukvalbergienė, šias tendencijas nulemia ne viena priežastis – pirmiausia, studijuojant magistrantūros studijose, įgyjamos gilesnės, specializuotos žinios ir gebėjimai. Šioje studijų pakopoje skiriamas didesnis dėmesys kokybiškam savarankiškam mokymuisi, stiprinamos mokymosi visą gyvenimą kompetencijos, todėl absolventai geba adaptuotis prie greitai besikeičiančių sąlygų.

Į magistrantūrą po darbo versle – papildomas pusė balo stojant bei didesnis atlyginimas baigus studijas
Į magistrantūrą po darbo versle – papildomas pusė balo stojant bei didesnis atlyginimas baigus studijas

„Pabaigus bakalauro studijas, absolventai taiko įgytas žinias, analizuoja duomenis, planuoja, organizuoja ir vertina veiklas. Tuo tarpu, magistrantūros studijų metu išlavinamas strateginis mąstymas; jas baigusieji geba priimti inovatyvius sprendimus neapibrėžtomis sąlygomis ir vertinti jų poveikį, kurti ir diegti naujoves ar atlikti įvairius tyrimus“, – pažymi KTU studijų prorektorė.

Neretai studentams magistrantūros studijos – tai galimybė įgyti išsilavinimą kitoje srityje. „Pavyzdžiui, pabaigus inžinerines studijas, galima pasirinkti studijuoti kitos studijų krypties studijas, jei tenkinami minimalūs reikalavimai. Tokiu būdu, įgyjamas platesnis ir tarpdisciplininis išsilavinimas, kuris taip pat turi reikšmės didesniam darbo užmokesčiui po studijų“, – teigia K. Ukvalbergienė.

Pasak jos, tarpdisciplininių ir lyderystės kompetencijų ugdymui KTU studijų programose skiriamas ypatingas dėmesys. Pavyzdžiui, unikalus MA+ modelis leidžia šalia pasirinktos studijų programos įgyti papildomą kompetenciją kitoje studijų kryptyje. Be to, studijų laikotarpiu galima rinktis papildomus mikromodulius arba spręsti iššūkius su kitais dvylika Europos universitetų, priklausančių ECIU aljansui.

„Siekiant sustiprinti lyderystės kompetencijas, magistrantūros studentus kviečiame prisijungti prie GIFTed masters programos, kurioje per įvairialypes patirtis jie ugdo savo gebėjimus būtent šioje srityje“, – priduria doc. dr. K. Ukvalbergienė.

Doktorantūros studijos ir kitos studijų galimybės

Norintys tęsti mokslininko kelią ir praplėsti savo galimybes akademinėje veikloje studentai, kviečiami studijuoti doktorantūros studijose. Įprastai šios pakopos studijos – pirmasis laiptelis mokslininko karjeroje.

„Manau, kad doktorantūros studijos – esminė grandis, jungianti ankstesnį turimą išsilavinimą su ateities perspektyvomis plėtojant akademines idėjas. Šių studijų metu požiūris pasikeičia ir iš studento tampama mokslininku“, – teigia KTU transporto inžinerijos doktorantas Mindaugas Dagilis.

Mindaugas Dagilis
Mindaugas Dagilis

KTU vykdo 21 mokslo ir meno krypties doktorantūros studijas, kuriose galima įgyti daktaro diplomą kartu su Europos daktaro (Doctor Europaeus) sertifikatu, o 10-yje mokslo krypčių doktorantai gali įgyti dvigubą mokslo daktaro laipsnį KTU ir užsienio mokslo ir studijų institucijose. Šiais metais KTU pradedamos vykdyti matematikos doktorantūros  studijos kartu su pasauliniu mastu pripažintais Prahos Karolio ir Georgo Augusto Getingeno universitetais – ypač svarbus šios pakopos studijų portfelio papildymas.

Naujojoje doktorantūros kryptyje bus nagrinėjamos įvairios matematikos sritys: diferencialinės lygtys, finansų matematika, biomedicinos sistemų modeliavimas.

Į doktorantūros studijas gali kandidatuoti asmenys, turintys magistro arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį.

Studentai, norintys studijuoti magistrantūrą KTU, bet netenkinantys minimalių stojimo reikalavimų, kviečiami rinktis papildomąsias studijas. Jos atvers kelią galimybei įgyti siekiamą mokslinį laipsnį. Pabaigus šias studijas, įprastai trunkančias ne mažiau nei vieną semestrą, išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę stoti į norimą magistrantūros studijų programą. Visas universitete siūlomų papildomųjų studijų sąrašas čia.

Taip pat gegužės 2 dieną laukiami prašymai iš studentų, norinčių studijuoti profesines pedagogikos studijas KTU, grįžti į aukštesnį kursą po pertraukos, studijų nutraukimo, perstoti į kitą studijų programą ar įgyti universiteto bakalauro laipsnį, baigus kolegines studijas, ir už atitinkamą mokestį studijuoti pasirinktus modulius klausytojo statusu.

Į profesines pedagogikos studijas priimami absolventai, turintys bakalauro laipsnį, o studijų trukmė – vieneri metai.

Informacija apie prašymų studijuoti pildymą

Magistrantūros studijos. Prašymai dalyvauti pirmajame priėmimo etape priimami internetu, KTU priėmimo į magistrantūros studijas informacinėje sistemoje (MPIS) iki birželio 25 d., 12.00 val. Daugiau informacijos apie priėmimo tvarką galima rasti čia.

Doktorantūros studijos. Prašymai dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo Lietuvoje priimami el. paštu doktorantura@ktu.lt iki gegužės 15 d. Prašymai studijuoti bei dokumentai priimami internetu, KTU priėmimo į doktorantūros studijas informacinėje sistemoje (DPIS) birželio 5-20 d. Daugiau informacijos apie priėmimo į KTU doktorantūros studijas tvarką galima rasti čia.

Profesinės pedagogikos studijos. Pirmojo priėmimo etapo metu prašymai priimami iki liepos 17 d. 12.00 val. Priėmimo prašymai teikiami internetu, užsiregistravus KTU priėmimo į profesines pedagogikos studijas informacinėje sistemoje (PPIS). Daugiau apie studijų programą galite sužinoti čia.

Priėmimas studijuoti nuo aukštesnio semestro vyksta iki rugpjūčio 23 d., 15.00 val. Prašymus ir reikalingus dokumentus el. paštu priima fakultetų studijų centrai. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Į studijas klausytojo statusu pirmajame etape prašymus galima teikti el. paštu fakultetų studijų centruose iki rugpjūčio 23 d. 15.00 val. Studentams, baigusiems Universiteto studijų programose dėstomus modulius, išduodama akademinė pažyma, kurioje nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.