Tarp greitos ir tvarios mados – kas skatina ir / arba trukdo moterims rinktis tvarią madą?

Paskaita

Nors šiuolaikinė visuomenė įprastai apibūdinama kaip linkusi į vartotojiškumą, visgi pastarąjį dešimtmetį pastebimi pokyčiai vartotojų nuostatose ir elgsenoje: vartotojai vis dažniau renkasi tvaresnį gyvenimo būdą. Nors tvarūs mados pasirinkimai yra draugiškesni aplinkai ir žmogui, visgi moterys susiduria su daug dilemų, pavyzdžiui rinktis pigesnius greitos mados ar brangesnius tvarios mados drabužius? pirkti ar nepirkti? kokių ir kiek vienetų drabužių įsigyti? Atviroje paskaitoje kalbėsime apie tai, kokie  veiksniai skatina ar trukdo moterims rinktis tvarios mados sprendimus.

Paskaita vyks: Lietuvių kalba

📆 Data: balandžio 29 d. 11:00 val. (renginio trukmė 40 min.)

🔉Pranešėjos:

Ieva Jarmalavičiūtė – Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir verslo fakulteto, Verslo ir antreprenerystės studijų programos studentė.

Živilė Stankevičiūtė – projekto vadovė.

📺 Zoom nuoroda

Projektas įgyvendinamas pagal finansavimo sutartį Nr. S-ST-23-48, pasirašytą tarp Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba), įgyvendinant Tarybos finansuojamą veiklą „Studentų tyrimai semestrų metu“. Studento tyrimo tema: „Tvarios ar greitos mados vartojimas: veiksniai, skatinantys moterų elgseną rinktis tvarios mados sprendimus“.

29 balandžio d. 11:00

Online

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!