ATVIRA PASKAITA. Kuo svarbus ir kuo naudingas vidaus auditas organizacijai?

Paskaita

Lapkričio 25 d. 17:30 kviečiame į Vidaus auditorių asociacijos valdybos narių, Gintarės Saržickienės bei Irmanto Aleliūno, paskaitą apie vidaus auditoriaus profesines aktualijas Lietuvoje ir tarptautiniu mastu, perteikiant vidaus auditoriaus svarbą bendrovėje, sugriaunant nusistovėjusius mitus apie vidaus auditą, praplečiant akiratį apie rizikų vertinimą, metinį auditų planavimą bei IT auditą.

Susitikimo nuoroda: https://bit.ly/2IQanHb

Lektoriai: Gintarė Saržickienė ir Irmantas Aleliūnas, Vidaus auditorių asociacijos valdybos nariai.

Vidaus auditorių asociacijos valdybos narė, Partnerystės ir komunikacijos komiteto narė, atestuota auditorė, Gintarė Saržickienė, sukaupusi ilgametę patirtį, kaip auditorė bei vadovė energetikos ir transporto sektorių įmonėse. Gintarė, kaip Vidaus auditorių asociacijos valdybos narė siekia įvairiais būdais skatinti narių tarpusavio bendradarbiavimą, dalijimąsi geraja audito patirtimi, paskaitų Lietuvos universitetuose metu studentams perteikia įvairialypę vidaus audito praktinę patirtį, skatina būti proaktyviais, rinktis vidaus auditoriaus profesiją, nuolat tobulinti profesinę kompetenciją, prisitaikant prie COVID-19 pandemijos padiktuotų sąlygų.

Vidaus auditorių asociacijos valdybos narys, Partnerystės ir komunikacijos komiteto narys, Irmantas Aleliūnas, IT valdysenos, rizikos valdymo ir audito profesionalas, kurio profesiniai interesai gali būti gerai iliustruoti CIA, CISA, CRMA ir kitais tarptautiniais sertifikatais. Irmantas yra sukaupęs ilgametę patirtį visose trijose gynybos linijose: daugiau kaip penkeri metai – vadovaujant IT padaliniui, daugiau kaip dešimt metų – atliekant auditus nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose, ketveri – orkestruojant IT rizikos karkasą finansinėse institucijose. Taip pat aktyviai įsitraukęs į akademinę veiklą, nes tikintis progresu ir nuolatiniu atsinaujinimu bei siekiantis gerų praktikų sklaidos Lietuvoje.

25 lapkričio d., 2020 17:30

ZOOM

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!