Tarptautinės migracijos tyrimai

Klasterio vadovė

Dr. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė

Profesorė

Gedimino g. 50-521, Kaunas
e. p. vilmante.kumpikaite@ktu.lt

Klasterio tyrėjai

Prof. dr. Jurgita Sekliuckienė

Vadybos krypties studijų programų vadovė

Doc. dr. Eglė Butkevičienė

Docentė

Doc. dr. Audronė Telešienė

Docentė

Dr. Jurga Duobienė

Docentė

Antonio Mihi-Ramirez

Profesorius

TYRIMŲ KRYPTYS:

 1. Asmuo / migrantas / ekspatriantas. Šioje srityje mes siekiame išsiaiškinti pagrindines asmenų migracijos priežastis bei požiūrį į imigrantus, analizuojant   ekonominės elgsenos, ekonomikos, sociologijos ir valdybos mokslo kryptis. Be to, mes stengiamės atsakyti į klausimą: Kokie veiksniai daro įtaką asmens grįžtamajai migracijai gimtojoje ir svečioje šalyse?
 2. Organizacija. Niekas neabejoja, kad migracija daro įtaką protų nutekėjimui ir kvalifikuotų darbuotojų pokyčiui Analizuojant šią sritį mes stengiamės atsakyti: Su kokiomis pagrindinėmis migracijos sukeltomis problemomis susiduria? Kaip organizacijos galėtų patenkinti savo darbuotojų poreikį, kai migracija paveikia darbuotojų įgūdžius, kultūrą, vertybes ir pan.? Kaip migracija iš esmės arba laikinai keičia identitetą, praktiką ir skatina internacionalizaciją ir mokymąsi darbo vietoje? Be to, kokie yra regionai labiausiai susiduria su aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumu /pertekliumi ir kaip galima būtų šiuos regionus apibūdinti?
 3. Visuomenė / Vyriausybė. Ekspatriantų ir darbo migrantų vaidmuo auga, sprendžiant darbo rinkos poreikio patenkinimą išsivysčiusios ekonomikos šalyse. Tokie debatai reikalauja įtraukti kritinį vertinimą proceso ir etika laikinų darbo jėgos migracijos režimų. Be to,  analizuojant šią sritį, svarbu atsakyti: Kaip imigrantai gali pakeisti arba diversifikuoti mūsų visuomenę? Kokia yra naujų informacinių ir ryšio technologijų įtaka migracijai? Migracija ir siunčiančios šalies vystymasis akivaizdžiai  yra labai svarbus klausimas migrantų kilmės šalyse, kur kai kuriais atvejais perlaidos ir migrantų investicijos sudaro didelę dalį šalies vystymosi lėšų. Be to,   priimančios šalies vystymasis, kur darbo jėgos trūkumas ir gyventojų senėjimas yra iššūkis ilgalaikiam ekonominiam augimui taip pat yra svarbus tyrimų klausimas.

Veiklos

Projektai

 • LMT MIP projektas „Migracinės kultūros tyrimas Nepriklausomoje Lietuvoje: 1990‐2018 m.“ (2017-2020, vad. prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė, nariai: Vilmantė Liubinienė, Jurga Duobienė, Antonio Mihi Ramirez, Ineta Žičkutė)
 • Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro projektas „Emigrantų adaptacija Baltijos šalyse“ (2017, vad. prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė, nariai: Liudvika Leišytė (TU Dortmund University, Vokietija), Ana-Lena Rose (TU Dortmund University, Vokietija), Ruth Alas (Estonan Business School, Estija), Barbara Sharrer (Ryga University, Latvija)). http://www.zhb.tu-dortmund.de/zhb/hdhf/en/research/projects/adjustment-expatriates/index.html

Sklaida konferencijose:

 • Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė ir Ineta Žičkutė 2015 m. gruodžio 14-15 d. dalyvavo Bremene (Vokietija) vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Migration and Diaspora Entrepreneurship: A 2020 Research Perspective” ir  pristatė pranešimą tema “Aren’t Lithuanian Roads for Immigrants  Seeking to be Entrepreneurs Too High?”
 • Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė 2015 m. spalio 15-16d. dalyvavo “3rd International Regional development conference” Bingol, Turkijoje ir skaitė plenarinį pranešimą tema „Migration’s Influence on Economy and Regional Development“.
 • Jurgita Sekliuckienė 2015 rugsėjo 16-18d. dalyvavo  8th Annual conference of the EuroMed Academy of Business Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment  (Verona, Italija) ir skaitė pranešimą  „The link between entrepreneurial features and immigrant flows in a regional entrepreneurship context“.
 • Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė 2015m. gegužės 14-15d. dalyvavo IEDRC (International Economic and Development Research Center) organizuotoje jungtinėje konferencijoje “2nd International Conference on Society, Education and Psychology”  ir skaitė plenarinį pranešimą tema: “Migracijos srautai ir jų pasekmės: pavyzdžiai iš Europos Sąjungos”.
 • Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė 2015 m. liepos 20-21d. dalyvavo IEDRC organizuotose konferencijose Paryžiuje, kur skaitė plenarinį pranešimą tema: “Emigration phenomenon in Lithuania: historical, economic and demographic facts”
 • Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė 2015 m.  birželio 17-19 d. dalyvavo Europos Vadybos akademijos (EURAM) organizuotoje konferencijoje Varšuvoje, kur pristatė pranešimą tema: “Virtualios darbo vietos versliose organizacijose” (pranešimo bendraautoriai K. Duoba, J.Duobienė, I.Žičkutė).
  • Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė  2015 m.  liepos 2-4 d. dalyvavo Atėnuose  European Group for Organizational studies (EGOS) organizuotoje konferencijoje ir skaitė pranešimus “High-skilled migrants as virtual employees  (pranešimo bendraautoriai K. Duoba, J.Duobienė, I.Žičkutė, A.Mihi Ramirez) ir  “Contemporary changes and chances of the post-graduated mobility” (su Antonio Mihi-Ramírez)
  • Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė 2015 m.  birželio 26 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Comparative Public Administration and Management: Innovation, Change, Partnership in Social Media Era” ir plenarinėje sesijoje pristatė straipsnį “Migracija – geresnio užimtumo perspektyvų kelias: Lietuvos pavyzdys”.
  • Jurgita Sekliuckienė 2015 m.  birželio 26 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Comparative Public Administration and Management: Innovation, Change, Partnership in Social Media Era” ir plenarinėje sesijoje pristatė straipsnį “Regional entrepreneurship, entrepreneurial features and immigration flow: perspectives from EU countries”
  • Eglė Butkevičienė 2015 m.  gegužės 7 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Advanced Learning Technologies” – ALTA’ 2015” ir plenarinėje sesijoje skaitė pranešimą “Social Entrepreneurship and Higher Education: Solutions and Challenges”.
  • Eglė Butkevičienė 2015 m.  gegužės 25-29 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “2nd International Congress of Humanities” ir skaitė pranešimą “Deconstructing the Concept of Virtual Work”.
  • Antonio Mihi-Ramirez dalyvavo 10-oje konferencijoje International Economic Meeting (liepos 2-4, 2015m.)  Varšuvos universitetas, Ekonomikos mokslų fakultetas kartu su CenEA Varšuva (Lenkija) ir pristatė temą ”The role of economic factors in the migration flow in Europe”
  • Antonio Mihi-Ramirez dalyvavo 15-ojoje tarptautinėje Brno (Čekija) technologijos organizuotoje konferencijoje. gegužės 28-29, 2015 ir pristatė pranešimą “Encouraging factors to select an international destination where improving skills”
  • Antonio Mihi-Ramirez dalyvavo 20-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Ekonomika ir vadyba (Kauno technologijos universitetas, gegužės 6-8 d., 2015) ir pristatė pranešimą “Determining factors of mobility in economic uncertainty times. The case of mobile students of master”
  • Antonio Mihi-Ramirez dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje  Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe (Krokuvos ekonomikos universitetas, 2015 m. balandžio  23-24d.)  “International students’ emigration. The case of undergraduate students’ mobility to Spain.”
  • Antonio Mihi-Ramirez dalyvavo tarptautinėje akademinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje Modern Economics and Social Sciences organizuotoje Lenkijos gruzinų edukacijos centro ir  Opolės vadybos ir administravimo centro (Lenkija, 2015 m. balandžio 9-10 d.) ir pristatė temą “Pull factors of an international academic destination. An analysis of undergraduates and postgraduates students”
  • Antonio Mihi-Ramirez dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje International Scientific Conference Interdisciplinary approach to contemporary economic challenges Lodžės universitete (Lenkija), kovo 12-13 d., 2015 ir pristatė temą “Impact of economics factors on migration of highly skilled workers. The case of university teachers in Europe”.
  • Sekliuckienė, Jurgita 2014 m. rugsėjo  18-19d. dalyvavo 7th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business „The Future of Entrepreneurship“ Norvegijoje ir pristatė straipsnį  “The role of networks in internationalization of born global information technology firms: the case of SMEs in Lithuania”
  • Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė 2014  m. rugpjūčio 8-9 d. dalyvavo Teherane (Iranas) vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje International Conference in Management of 21st century (ICM21) ir skaitė plenarinį pranešimą “Person-Organisation Fit Model: Virtual Workplace in Entrepreneurial Organisations for Highly-Skilled Expatriates”
  • Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė 2014  m. lapkričio 19-20d. dalyvavo Penange (Malaizija)  vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Leadership and Learning in the Asian Century (ELLTA) ir skaitė pranešimą “The Role of Virtual Workplaces in Relation of Emigrants‘ and Entrepreneurial Organisations”
  • Jurga Duobienė  ir Ineta Žičkutė  dalyvavo tarptatunėje mokslinėje konferencijoje Ekonomika ir vadyba ir skaitė pranešimą “Conceptual model of the role of virtual workplaces in relation of expatriates’ mobility and entrepreneurial organisations” (2014 m. balandžio 23-25d., Ryga, Latvija). (bendraautoriai  Kumpikaitė-Valiūnienė, Vilmantė; Duoba, Kęstutis; Duobienė, Jurga; Žičkutė, Ineta)

  Publikacijos

  Išleistos:

  • Žičkutė, Ineta; Kumpikaitė-Valiūnienė, Vilmantė. Theoretical insights on the migration process from economic behaviour’s perspective // Procedia social and behavioral sciences : 20th international scientific conference economics and management 2015 (ICEM-2015) : [elektroninis išteklius]. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1877-0428. 2015, vol. 213, p. 873-878.
  • Duobienė, Jurga; Duoba, Kęstutis; Kumpikaitė-Valiūnienė, Vilmantė; Žičkutė, Ineta. Networking and virtuality in entrepreneurial organisations in the age of countries without borders // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. 2015, Vol. 26, no. 5, p. 530-540. DOI: (LI-KaTUB)13145. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF: 0,871; AIF: 1,283; IF/AIF: 0,679; Q2; 2014 Journal Citation Reports® Social Science Edition (Thomson Reuters, 2016)].
  • Morkertaitė, Rimantė; Sekliuckienė, Jurgita. Preconditions for born global internationalization: network approach // Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU. ISSN 1392-0758. 2014, Vol. 84, No. 4, p. 7-13. DOI: 10.5755/j01.ss.86.4.9260. [CSA Sociological Abstracts; SocINDEX with Full Text].
  • Sekliuckienė, Jurgita. The role of networks in internationalization of born global information technology firms: the case of SMES in Lithuania // 7th Annual conference of the EuroMed Academy of Business The Future Entrepreneurship : conference reading book proceedings, September 18-19, 2014, Kristiansand, Norway / Edited by D. Vrontis, Y. Weber, E. Tsoukatos. Marseille: EuroMed Press, 2014, ISBN 9789963711277. p. 1463-1475. [Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities].
  • Sekliuckienė, Jurgita. International entrepreneurship: linking entrepreneurial motivation, orientation and network relationship // Amfiteatru economic / Academy of Economic Studies. Faculty of Commerce. Bucharest: Editura ASE. ISSN 1582-9146. 2015, Vol. 17, No. 38, p. 327-341. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); IBSS International Bibliography of the Social Sciences; ProQuest].
  • Sekliuckienė, Jurgita; Morkertaitė, Rimantė; Kumpikaitė-Valiūnienė, Vilmantė. The link between entrepreneurial features and immigrant flows in a regional entrepreneurship context // 8th Annual conference of the EuroMed Academy of Business Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment: conference reading book proceedings, September 16-18, 2015, Verona, Italy/ Edited by D. Vrontis, Y. Weber, E. Tsoukatos. Marseille: EuroMed Press, 2015, ISBN: 978-9963-711-37-6 p. 1800-1814.
  • Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė. (2011).  International labour migration: students viewpoint // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2 Vol. 22, no. 5, p. 527-533. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ].
  • Kumpikaitė, Vilmantė; Žičkutė, Ineta. (2012). Synergy of migration theories: theoretical insights // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU. ISSN 1392-2785. Vol. 23, no. 4, p. 387-394. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ].
  • Kumpikaitė, Vilmantė; Duoba, Kęstutis. (2013).  Developing core competencies : student mobility case // Procedia – Social and Behavioral Sciences. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1877-0428. Vol. 99, p. 828-834. [Conference Proceedings Citation Index].
  • Kumpikaitė, Vilmantė; Žičkutė, Ineta. (2013). Regression analysis of economic factors influencing emigration rate in Lithuania // Procedia – Social and Behavioral Sciences. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1877-0428. 2013, Vol. 92, p. 457-461. [Conference Proceedings Citation Index].
  • Mihi-Ramírez, A., Kumpikaite, V. (2013). The whys and wherefores of the students international migration: European and Latin-American economic perspective. Economics and management, 18 (2): 351-359, ISSN 1822-6515.
  • Kumpikaitė-Valiūnienė, Vilmantė; Mihi-Ramírez, Antonio, (2013). Reasons of students’ emigration : comparison analysis of Lithuania and Spain // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research papers /Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrararinės ekonomikos institutas. Kaunas, Akademija : ASU Leidybos centras. ISSN 1822-6760. T. 35, nr. 3, p. 398-404. [Business Source Complete; IndexCopernicus].
  • Mihi-Ramírez, A.  (2013). The New Migration Flow an Analysis of Economic Factors of Poland and Spain. Journal Equilibrium. Quarterly Journal  of Economics and Economic Policy 8(2): 117-127. ISSN 2083-1277.
  • Mihi-Ramírez, A., Kumpikaite, V. (2013).The migration flow in the context of deterioration of the economic factors // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU. ISSN 1822-6515. No. 18 (3), p. 479-484. DOI: org/10.5755/j01.em.18.3.3583.
  • Mihi-Ramírez, A., Rudzionis, A. (2013). The migration flow between Lithuania and Spain. A study of economic factors. Intellectual Economics, 7,4(18):426-438.   ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online).
  • Kumpikaitė-Valiūnienė, V.; Duoba, K.; Duobienė, J.; Žičkutė, I. (2014). Conceptual model of the role of virtual workplaces in relation of expatriates’ mobility and entrepreneurial organisations // Procedia social and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1877-0428. vol. 156, p. 151-156. [Conference Proceedings Citation Index].
  • Butkevičienė, Eglė (2015). Social innovations for social economy: challenges and opportunities in Lithuania in Ressourcenmobilisierung durch Nonprofit-Organisationen: theoretische Grundlagen, empirische Ergebnisse und Anwendungsbeispiele,  edited by R. Andessner, D. Greiling, M. Gmür, L. Theuvsen (Hg.). Linz: Trauner Verlag, p. 39-51. ISBN 9783990334485
  • Garcia-Rodriguez, Y.,  Mihi-Ramírez, A. & Navarro-Pabsdorf, M. (2015). Highly-Skilled Migration, Migrant Networks and the Prestige of Academic Institutions. Inzinerine, Ekonomika-Engineering Economics, 26(4):293-293,ISSN 1392-2785.
  • Metelski, D. &  Mihi-Ramírez, A. (2015). The Economic Impact of Remittances and Foreign Trade on Migration. Granger-Causality approach. Inzinerine, Ekonomika-Engineering Economics, 26(5):293-293,ISSN 1392-2785.
  • Kumpikaitė-Valiūnienė, V. (2016). Migration as the way for better employment perspectives: case of European Union. International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 6, No. 9, September

  Planuojamos išleisti:

  • Mihi-Ramirez, A. (2016) (forthcoming). Trends in the international academic migration. The case of Spain. Entrepreneurial Business and Economics Review on Economics of Higher Education. ISSN: 2353-8821
  • Mihi-Ramirez, A., García- Rodriguez, Y. & Meteslki, D., (2016) (forthcoming). Economic factors of migration of the best educated workers. The case of college teachers. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, ISSN 1508-2008
  • Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė, Ineta Žičkutė (forthcoming). The New Immigration Wave: Is Lithuania Ready to Open its Heart? In Immigration in the 21st Century: Political, Social and Economic Issues,  Nova Science Publisher,     ISBN: 978-1-63485-029-2

  Sklaida kituose renginiuose

  Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė 2015m.spalio 13d. Garliavos Jonučių Gimnazijos 2 kl. moksleiviams skaitė paskaitą “Jie ateina: bijoti, vengti, duoti ranką?“

  Tarptautinės mokslinės konferencijos „3rd International conference on Modern Research in Management, Economics and Accounting“ (Stambulas, Turkey, 2016-03-15) mokslinio komiteto nariai ir sesijos “Tarptautinės migracijos valdymas” organizatoriai.

  Tarptautinės mokslinės konferencijos „2nd International conference on Modern Research in Management, Economics and Accounting“ (Kuala Lumpuras, Malaizija, 2015-12-15) mokslinio komiteto nariai ir sesijos “Tarptautinės migracijos valdymas” organizatoriai.

  2015-06-26 2-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Comparative Public Administration and Management : Innovation, Change, Partnership in Social Media Era”, kurią organizavo Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakultetas ir Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas (KTU) ir National University of Political Studies and Public Administration (Rumunija), KTU Tarptautinės migracijos tarpdisciplininis klasterio iniciatyva buvo organizuota atskira sesija “Tarptautinė migracija ir organizacija”.

  Tarptautinės mokslinės konferencijos  “The International Conference on Innovative Research in Management, Economics and Accounting” (2015-07-27, Stambulas, Turkija), mokslinio komiteto nariai ir sesijos “Tarptautinės migracijos valdymas” organizatoriai.

  Straipsniai spaudoje

  Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė. Straipsnis viešojoje spaudoje  (“BNS, ktu.edu, Kauno.diena.lt, kl.lt, Diena.lt, tv3.lt, Kaunoaleja.lt, BNS, 2016-01-11, „Kai į mūsų duris pasibels Kalėdų Senelis iš Artimųjų Rytų

  Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė. Straipsnis viešojoje spaudoje (laisvaslaikrastis.lt, hotcommentary.com, plus.google.com, sc.bns.lt, http://www.newsjs.com/) 2015-11-10 “Koks Lietuvos viliotinis pabėgėliams gali atpirkti patrauklumo stoką?

  Audronė Telešienė, straipsnis Delfi.lt,  Didžiausias imigrantų srautas – grįžtantys lietuviai, 2015-10-21.

  Vilmantė Kumpikaitė- Valiūnienė. Straipsnis viešojoje spaudoje (Kauno diena, Alfa lt, studijos.lt, tv3.lt ir kt.) 2015-10-06 „KTU profesorė: daugeliui Sirijos pabėgėlių Lietuva – tik tranzitinė šalis“.

  Vilmantė Kumpikaitė- Valiūnienė. Straipsnis Lietuvos ryte 2015-10-16 „Pabėgėlių motyvavimas – Lietuvos siekis gauti ES paramą?

JAUNŲJŲ TYRĖJŲ UGDYMAS

Rengiamos susijusios disertacijos:

 • Ineta Žičkutė (2013 -2017) „Ekonominė elgsena tarptautinėje migracijoje“ / “Economic Behaviour in the International Migration”
 • Antonio Mihi Ramirez (2014-2018) “Ekonominių veiksnių įtaka tarptautinės migracijos srautui”/ “Influence of Economic Factors on the International Migration flow

Jaunųjų tyrėjų dalyvavimas kitose veiklose:

 • Ineta Žičkutė 2013-02-28 tapo Auštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų premijos laureate už mokslinį darbą „Emigracijai įtaką darančių veiksnių modeliavimas“, Lietuvos mokslų akademija
 • Ineta Žičkutė 2014-01-4/14 dalyvavo the Netherlands Institute at Athens ir the Institute for Migration & Ethnic Studies (University of Amsterdam) organizuotuose socialinių mokslų intensyviuose kursuose „Migration in the Margins of Europe“, Atėnai, Graikija
 • Ineta Žičkutė 2015m. vasario-rugpjūčio mėn. dalyvavo stažuotėje migracijos tematika Lesterio universitete, Jungtinėje Karalystėje. 
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku