Fakultetas

KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas – vienas didžiausių ekonomikos, verslo ir vadybos specialistų rengimo centrų, atpažįstamas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

 

Datos

EVF nuo 2004 m. veikia Elektroninio verslo tyrimų centras, kuriantis ICT taikymo ir poveikio problemų sprendimus.

Nuo 2013 m. sėkmingai veikia ACCA egzaminavimo centras.

2014 m. atidarytas Socialinės atsakomybės tyrimų centras, skatinantis socialinę atsakomybę bei atsakingų ateities verslininkų ugdymą.

2015 m. birželio 30 d. fakultete atidaryta pirmoji Baltijos šalyse Bloomberg finansų rinkų laboratorija.

 

 

 

Vizija

Tarptautiniu mastu pripažintas į tarpdisciplininius tyrimus ir studijas orientuotas ekonomikos, verslo ir vadybos kompetencijų centras Baltijos jūros regione.

Misija

Prisidėti prie tvaraus šalies augimo ir gerovės visuomenės kūrimo ugdant atsakingus ateities lyderius, gebančius kurti ir didinti ekonominę ir socialinę vertę ilguoju laikotarpiu, per tarpdisciplininius tyrimus ir studijas bei glaudžią integraciją su visomis suinteresuotomis šalimis.

Vertybės

Savo veikloje esame drasūs ieškoti, keisti ir kurti bei vadovaujamės akademiškumo, atvirumo, tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos principais.

Taryba

Ekonomikos ir verslo fakultetas
Rimantas Gatautis

Fakulteto tarybos pirmininkas, Skaitmenizavimo mokslo grupės pagrindinis tyrėjas

Gedimino g. 50-423, Kaunas
tel. +370 (686) 56 621
e. p. rimantas.gatautis@ktu.lt

Taryba priima nutarimus svarbiausiais fakulteto klausimais: svarsto veiklos planus, studijų programas, tvirtina veiklos ataskaitas. Fakulteto taryba yra renkama 5 metams ir sudaroma iš 15–17 fakulteto tyrėjų, dėstytojų ir studentų. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per semestrą.

Dekanatas

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Prof. dr. Edita Gimžauskienė

Dekanė
Ekonomikos ir verslo fakultetas

Doc. dr Jurgita Stravinskienė

Studijų prodekanė
Ekonomikos ir verslo fakultetas

Doc. dr. Kęstutis Duoba

Mokslo prodekanas

Dr. Tomas Sabaliauskas

Administravimo vadovas

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku